Dijkverbetering Gouda van start

13 februari 2017

Mourik Groot-Ammers is in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de dijkverbetering van de IJsseldijk bij Gouda. Door klimaatontwikkelingen blijven de waterstanden op zee en in de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de komende periode de dijk op drie plaatsen versterkt.

Anders dan bij eerdere dijkverbeteringsprojecten maken we hier gebruik van een innovatie waarbij de dijk wordt geïnjecteerd met bindmiddel (soil mix), dat zich met de grond mengt en zo de dijk verstevigt. Door toepassing van deze innovatie is het niet nodig om damwanden te slaan in een stedelijk gebied met beperkte ruimte voor uitvoering. Deze uitvoeringsmethode is al vaker toegepast bij een dijkverbetering maar nog niet eerder op zo'n grote schaal. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee.

Tijdens de uitvoering van het project houden we optimaal rekening met de wensen van de bewoners en de omgeving. Naar verwachting is het project medio 2018 klaar. De dijk voldoet dan weer geheel aan de nieuwe veiligheidsnormen. 

Houd voor de voortgang van het project onze projectpagina in de gaten.