Mourik tekent mee aan Green Deal voor Duurzaam GWW

19 januari 2017

Dinsdag 17 januari 2017 ondertekende Peter Jan Hendriks namens Mourik de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. Mourik werkt hier graag aan mee. De ondertekening vond plaats tijdens de InfraTech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland. 

Langdurige samenwerking

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% ten opzichte van 1990. 

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo samen te zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland, zodat infrastructuur dient voor een duurzame dynamische samenleving en creativiteit en het innovatief vermogen van de markt ten volle wordt benut.

Mourik kiest voor een duurzame aanpak

Cora de Groot (Duurzaamheids- en CO2-coordinator, Mourik):

“De Green Deal Duurzame GWW 2.0 sluit aan bij onze duurzaamheidsambities, waardoor we ons graag aansluiten bij dit geweldige initiatief. Samen de schouders eronder om onze sector te vergroenen!”

Lees meer over de initiatieven waaraan Mourik deelneemt om de CO2 te reduceren.

Ondertekenaars

De Green Deal is ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen. 

Jan Hendrik Dronkers (Directeur-Generaal Rijkswaterstaat):

“De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zal een geweldige impuls geven aan de verduurzaming van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onze sector heeft een grote carbon footprint, en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Vanuit onze duurzaamheidsambitie maak ik mij er hard voor de Aanpak Duurzaam GWW naar de bedoeling te gaan uitvoeren. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als 'business as usual'”.