Veiligheidsbesef: 'Trappen veeg je van boven naar beneden schoon'

17 januari 2013

Onlangs verscheen in Ondernemersbelang het artikel ‘Veiligheidsbesef vergt tijd’ over de omgang met veiligheid binnen bedrijven. Ook Gert Griffioen, hoofd Corporate Veiligheid van Mourik heeft hieraan een bijdrage geleverd.

Gert Griffioen 

Veiligheidscultuur

Gert Griffioen betoogt dat een veiligheidscultuur leiderschap en verantwoordelijksgevoel vereist van medewerkers. Het voorbeeldgedrag vanuit de leiding is daarin bepalend, trappen veeg je immers van boven naar beneden schoon. We moeten als bedrijf zelf veiligheid prioriteit willen geven en niet opgelegd krijgen.

Veilig werken is de verantwoording van alle medewerkers, het moet als het ware in ons DNA zitten. Daardoor moet het ook heel gewoon zijn om elkaar aan te spreken op (on)veilig werkgedrag.

Lees het hele artikel uit Ondernemersbelang 2012-5 in de bijgevoegde PDF. Fotografie artikel: Marco Magielse