Mourik haalt CO2 doelstellingen

17 december 2012

In het eerste halfjaar van 2012 is de CO2 emissie van Mourik Infra bedrijven met bijna 4% gedaald ten opzichte het eerste halfjaar van 2011. De CO2 footprint in de eerste 6 maanden was 5.784 ton CO2.

Ten opzichte van het startjaar is de CO2 emissie nu 6% lager. Hiermee liggen we op koers van onze doelstelling om in 2013 een 10% lagere CO2 emissie te hebben ten opzichte van 2009.

Dit is te danken aan een aantal maatregelen:

  • Door de overstap naar groene stroom met SMK keur is het aandeel van elektriciteit in de totale footprint nu  nihil waar dat in 2009 nog 10% was
  • Door de aanschaf van zuinige bedrijfsauto’s is de gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer met 11% gedaald in de afgelopen 2 jaar. Dit zal doorzetten door reguliere vervanging van het wagenpark dat uit ruim 200 auto’s bestaat.
  • Door toevoeging van een biologisch brandstofadditief aan de rode gasolie wordt 3% besparing behaald.

Wel zien we meer transport en woon-/werkverkeer doordat het zwaartepunt van ons werkgebied verschoven is van het midden van het land naar het westen. Zo hebben we momenteel grote projecten in uitvoering op de Maasvlakte2 en is de A2 verbreding tussen Utrecht en Amsterdam dit jaar afgerond.

De grootste winst is nog te behalen bij het grondverzetmaterieel dat bijna 40% van onze CO2-emissie veroorzaakt. Daarom zijn we begonnen met de invoering van ‘Het Nieuwe Draaien’. Dit is een initiatief van Stichting Natuur & Milieu en  BMWT. De verwachting is dat 10% brandstofbesparing behaald kan worden door instructie en monitoring van de machinisten op de grondverzetmachines. Onlangs is een eerste training geweest voor 10 machinisten die het nu in de praktijk brengen bij de bodemsanering van de voormalige vliegbasis in Soesterberg. De komende maanden wordt deze training nog enkele malen herhaald op andere projecten.