Mourik brengt innovatief ‘antivries’ asfalt aan in Naaldwijk

21 mei 2015

Mourik Groot-Ammers heeft van de provincie Zuid-Holland de opdracht verkregen om De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, te voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. De provincie vertelt over dit zogenaamde ‘antivries’ asfalt op haar website. Hieronder kunt u het complete bericht lezen.

Fietsverbinding Snelbinder krijgt 'antivries' asfalt

Bron: www.zuid-holland.nl

De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, wordt
voorzien van innovatief en duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot -5°C niet; er is nauwelijks meer kans op gladheid. De provincie reduceert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot met 18%. Aannemer Mourik Groot-Ammers B.V. heeft het asfalt voor de Nederlandse markt ontwikkeld en brengt het in juni aan op de fietsverbinding.

Voor het eerst 'antivries' asfalt in Nederland

De Snelbinder is het eerste project van de provincie waar dit innovatieve en duurzame asfalt wordt aangebracht. Het asfalt met 'antivries' wordt voor het eerst in Nederland toegepast. Met dit asfalt worden ook de totale realisatie- en onderhoudskosten over een periode van 20 jaar verlaagd met 11%. Door het
gebruik van het nieuwe asfalt bespaart de provincie 5,7 ton CO2 in een periode van 20 jaar. Dit komt neer op een verlaagde CO2-uitstoot van 18% ten opzichte van traditioneel asfalt.

Mourik Groot-Ammers B.V.

De provincie wilde een innovatief wegdek dat duurzamer is dan traditioneel asfalt.
Daarbij moesten de gebruiksveiligheid en beschikbaarheid tijdens winterse
omstandigheden verbeteren en het onderhoud verminderen. Ook verlaging van de
totale realisatie- en onderhoudskosten was een doel. Om marktpartijen zoveel
mogelijk ruimte te geven voor innovatie, heeft de provincie in de aanbesteding
de Best Value Procurement (BVP) toegepast. Hiermee wordt de beste oplossing
tegen de beste prijs gekozen. Aannemer Mourik-Groot Ammers B.V. geeft met het
nieuwe asfalttype (Melt) de beste invulling aan de provinciale doelstellingen. De aannemer brengt het asfalt ook aan.

Werkzaamheden 1 t/m 5 juni

Van maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni wordt tussen 19.00 uur en 07.00 uur het wegdek ’s nachts geasfalteerd. De fietsbrug wordt dan afgesloten en fietsers worden omgeleid. Mindervaliden die willen oversteken, worden met busjes geholpen. Overdag kan gewoon gebruik gemaakt worden van de Snelbinder.

Naast de fietsverbinding staat straks een zonnepaneel als energievoorziening van het gladheidsmeetsysteem. Gemonitord wordt hoe goed het asfalt werkt. De provincie beslist of het antivries asfalt ook op andere locaties in Zuid-Holland
toegepast kan worden.

Duurzame ambities

De provincie Zuid-Holland is de dichtbevolktste provincie van Nederland. Om de
kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en te versterken, is energietransitie een speerpunt in het mobiliteitsbeleid. Evenals de Snelbinder geven de N470 tussen in Delft en Zoetermeer en de N211 in het Westland ook invulling aan energietransitie. Deze wegen worden aangepast zodat ze energie besparen en geven. Samen met diverse partners onderzoekt de provincie allerlei maatregelen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. In de bouw, maar ook in het gebruik en onderhoud, wordt een mix toegepast van bewezen technologie en nieuwe, experimentele oplossingen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.