Ongevallen zijn te voorkomen

21 februari 2014

Een doelstelling bij Mourik is om ongevallen met verzuim en letsel te voorkomen. Dat dit mogelijk is, daar zijn we inmiddels van overtuigd geraakt door de resultaten die we de afgelopen jaren hebben geboekt in het reduceren van ongevallen. Een belangrijk mechanisme hierin is het melden, bespreken en oplossen van onveilige situaties die gesignaleerd worden tijdens een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) voor aanvang van werkzaamheden. Intern noemen we dit Sissermeldingen. Vernoemd naar onveilige situaties die door goede opvolging met een 'sisser' aflopen.

Jaarlijks wordt de beste sissermelding beloond door de Raad van Bestuur. In 2013 ontvingen we een totaal aantal van 2.500 meldingen.

In bijgevoegde film de beste Sissermelding van 2013. Voor ons het  bewijs dat wederom een ernstig ongeval werd voorkomen door alertheid van de medewerkers.

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.