Asbestsanering met vorstelijk tintje

23 december 2013

Asbestsanering met vorstelijk tintje
Voormalig Koninklijk Jacht Piet Hein

In de zomer van 2013 heeft Asbest & Combi Services (A.C.S.) de opdracht gekregen van de Stichting Piet Hein, in het kader van het project ‘restauratie van het onderwaterschip’, om de asbesthoudende materialen aan boord van de Piet Hein te saneren. Mede door de open communicatie en onze expertise op het gebied van complexe en risicovolle asbestsaneringen is een wederzijds vertrouwen opgebouwd, wat heeft geleid tot de uitvoering van een bijzonder asbestsaneringproject.

Gezien de complexiteit van asbestsaneringen op schepen hebben we ervoor gekozen om de sanering in fases te splitsen, te weten het achterschip, voorschip en machinekamer. De voorbereidingen van het project zijn van start gegaan op vrijdag 5 juli 2013. De sanering van het achterschip was binnen planning afgerond, ondanks de vondst van aanvullende asbestbronnen. Gedurende de tweede fase ontdekten we veel onvoorziene asbestbronnen. Dankzij goede communicatie en snel schakelen tussen alle betrokken partijen heeft deze fase toch slechts één week uitloop gekend. De laatste en tevens meest uitdagende fase was de sanering in de machinekamer. Door de grote hoeveelheid toegepaste asbesthoudende spuitisolatie en de asbesthoudende verflaag in de gehele machinekamer, was het reinigen een grote uitdaging. Uiteindelijk is met behulp van een innovatieve reinigingstechniek de gehele machinekamer gereinigd. Het zogeheten sponsstralen zorgde ervoor dat een speciale spons, onder druk tegen een oppervlak werd gespoten en vervolgens door de absorberende functie werd opgezogen. Na ruim tien weken zwoegen kwam er een eind aan de sanering in de machinekamer.

Eind oktober 2013 is het project geheel naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Door de combinatie van onvoorziene asbestbronnen, zeer beperkte bewegingsruimte en de negatieve eigenschappen van asbesthoudende spuitisolatie, waren er vele manuren nodig om het project tot het gewenste eindresultaat te brengen.

Nu de asbestsanering is afgerond en er ruim 4.000 kilo asbest is verwijderd, zijn de vrijwilligers van de Stichting Piet Hein met man en macht bezig met de voorbereidingen voor de restauratie van het onderwaterschip dat op een scheepswerf zal worden uitgevoerd. Na de restauratie van het onderwaterschip zal in fases de restauratie en inbouw van het interieur en betimmering, in de originele situatie, weer worden opgebouwd. De stichting Piet Hein heeft nog een arbeidsintensieve en tijdrovende periode voor de boeg. Het doel is om het nostalgische schip komend jaar weer in de vaart te krijgen voor evenementen en vaartochten.

Het voormalig koninklijk jacht Piet Hein is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Piet Hein. Het schip wordt gevaren en onderhouden door vrijwilligers. De hoofddoelstelling is de "Piet Hein" als varend Nationaal Maritiem Erfgoed zoveel mogelijk in haar originele staat te houden. Meer info vindt u op www.piethein.nu