PERSBERICHT Mourik voegt infrabedrijven samen

12 december 2013

Met Mourik Infra B.V. meer kans op integrale projecten

In onze ambitie om een solide bedrijf te blijven en tegelijkertijd te profiteren van kansen om te groeien hebben we een belangrijke maatregel genomen.

Per 1 januari 2014 worden onze infrabedrijven samengevoegd tot de gezamenlijke holding “Mourik Infra B.V.”. Door de bundeling van deze activiteiten spelen we in op de klantbehoefte om een project integraal bij één partij onder te brengen. De samenvoeging zal overigens geen gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Ook de afzonderlijke werkmaatschappijen blijven bestaan. Alles blijft wat dat betreft bij het oude, zij het dat we gezamenlijk sterker staan.
 
Nu moet elk bedrijf zijn eigen referenties opbouwen en voldoen aan uiteenlopende certificeringen. Door dit allemaal onder één holding te groeperen kunnen we profiteren van elkaars krachten. De directie zal bestaan uit Jaap Kruijt (voorzitter) en Walter Deelen.
 
Vooral voor opdrachten met een lange adem verwacht de opdrachtgever dat de leverancier financieel zo stabiel is dat hij niet tijdens het project in de problemen komt. Met onze gezamenlijke omzet laten we zien dat we daar meer dan toe in staat zijn. Daarnaast scheelt het niet alleen dubbel werk, door de synergie kunnen we opdrachten in de wacht slepen die complex zijn, een grote schaal hebben en waaraan verhoogde referentie- en omzeteisen worden gesteld.
 
HARTELBRUG_Panorama1.jpg

Twee jaar geleden besloten we om ons vizier meer op multidisciplinaire projecten te richten. Dit werpt zijn vruchten af. Door de samenvoeging kunnen we dit proces versnellen. Met alle activiteiten onder een dak en een directie die van bovenaf naar kansen kijkt, zal dit onze positie in aanbestedingen versterken. ‘Design and Construct’ wordt bovendien de standaard bij opdrachten.
 
Mourik Infra B.V. zal bestaan uit de dochters Mourik Groot-Ammers, Traffic & More, FSU, Mourik Limburg, Mourik Limburg Civiel, Vogel, Vogel Kathodische Bescherming, G. Bouman Arkel en Hendrik Bedrijven Brunssum.
 

Mourik Infra heeft met een omzet van 150 miljoen euro een solide financiële basis.