Mourik voert herinrichting RDM-terrein Rotterdam uit

11 december 2013

Mourik Groot-Ammers is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bezig met de herinrichting van het RDM-Oost terrein in de Waalhaven van Rotterdam. De werkzaamheden hebben betrekking op het revitaliseren van het gehele oostelijke terrein en omvatten onder andere het verwijderen van de oude bestrating, het ontgraven van de gehele bovenlaag, en het aanbrengen van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Na aanvulling van de ontgraving wordt het gehele terrein, met een oppervlakte van 26.000 m2, machinaal herstraat.

De aanneemsom van deze opdracht bedraagt circa 1 miljoen euro.

RDM-terrein

Mourik voert tevens de sanering uit van een aantal spots op het terrein, die verontreinigd zijn door olieverwante producten. De werkzaamheden verlopen in verschillende fases, omdat het zware transport van de huurder van het terrein, van en naar de grote hallen, geen grote hinder mag ondervinden. Met de vrijkomende materialen gaan wij verantwoord om door deze te hergebruiken, onder andere als gebroken puinfundering.

De werkzaamheden duren naar verwachting nog tot medio juli 2014.

Meer informatie over dit project vindt u hier.