RWS wil meer werk in allianties

9 december 2013

“Rijkswaterstaat wil vaker in projectallianties werken”, stelt Jan-Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Hij vindt dat het werken in allianties van grote waarde is en noemt het project A2 Hooggelegen – het eerste project dat in die vorm is uitgevoerd – succesvol en leerzaam. Mourik maakte deel uit van de combinatie die dit D&C-project heeft uitgevoerd.

Projectalliantie leerzaam experiment

Dronkers was een van de sprekers op het symposium dat op 6 december is gehouden ter afsluiting van het project A2 Hooggelegen. Volgens Dronkers werd dit project gezien als experiment. “Vooral om te onder­zoeken of de vorm van een projectalliantie kan worden toegepast in de wereld van de GWW. Dat experiment is enorm leerzaam uitgepakt.”

Belang van goede samenwerking

Tijdens het symposium werd door verschillende sprekers ingegaan op de effecten van contract- en relatiekwaliteit op samenwerking in grote projecten, op partnership, bondgenootschappen en samenwerkingsmodellen en op de contractuele en juridische aspecten die daarbij spelen. Terugkerend punt bij alle sprekers was het belang van een goede samenwerking en het vertrouwen dat er tussen partijen moet zijn voor een alliantie.

Dronkers: “Een gelijkwaardige relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de basis voor succes."

"We moeten in de bouw op een andere manier dan tot nu toe met elkaar omgaan. Kennisdeling van alle partijen in de keten is daarbij essentieel. Denken dat de kennis niet meer bij Rijkswaterstaat hoeft te zijn is een dwaalspoor.”

Mourik

Ook de marktpartijen die hebben deelgenomen aan de Alliantie A2 Hooggelegen (Boskalis, Mourik en Volker Wessels) zijn positief over het verloop. Daarnaast vinden zij het een goed signaal dat de alliantievorm is opgenomen in het palet van contractvormen.

Projectalliantie voor de toekomst

Binnen Rijkswaterstaat wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een afweegkader waarin ook de contractvorm alliantie is opgenomen als keuze. Dit afweegkader wordt binnenkort bij enkele projecten beproefd en zal mogelijk leiden tot een nieuwe samenwerking in een alliantie tussen Rijkswaterstaat en markt. Cobouw citeerde Dronkers omtrent allianties: “Uiterlijk volgende zomer een nieuw project”.

Publicaties over de allianties

-       OTAR 9, 2013
-       Cobouw, 7 december 2013