Aanmoedigingsprijs Open Poort 2013 voor Mourik Services

29 november 2013

Op donderdag 28 november vond bij EIC Mainport Rotterdam de uitreiking plaats van de Open Poort  prijzen 2013. De Aanmoedigingsprijs 2013 ging naar Mourik Services. Mirjam Sterk, namens het kabinet Ambassadeur voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, overhandigde de prijs aan Patrick Korver, recruiter bij Mourik Services.

De havengidsen en staf van het EIC kennen de prijs toe aan bedrijven die zich in hun ogen bijzonder toegankelijk hebben getoond tijdens havenexcursies voor scholieren en studenten. De prijs kent dit jaar naast de categorieën olie/chemie/industrie, op/overslag & distributie en dienstverleners & overige bedrijven een vierde categorie, de Aanmoedigingsprijs 2013. Naast een beloning voor de inspanningen die Mourik tot nu toe heeft verricht voor de ontvangst van en voorlichting aan scholieren is de prijs een aanmoediging om excursiebedrijf voor het EIC te worden.