Renovatie Maasbrug Roermond met beperkte verkeershinder

18 november 2013

Het minimaliseren van verkeershinder en overlast voor de omgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor de renovatie van de Maasbrug bij Roermond. Een uitdagend infraproject derhalve, mede gelet op de veelzijdige en ingrijpende werkzaamheden in een vitale verkeersader en complexe omgeving. De Combinatie Salverda-Mourik (CSM) ging de uitdaging aan met een mix van gefaseerde uitvoering, innovatieve oplossingen en verkeersmaatregelen

De opdracht bestaat uit onder andere het herstellen van betonschade aan de onderkant van de brug en het vervangen van de rubberen blokken waarop het brugdek is opgelegd. Aan de bovenkant van de brug gaat het om het aanbrengen van een betonnen constructieve overlaging en nieuw asfalt, het vernieuwen van de voegovergangen, brugleuningen en lichtmasten, het plaatsen van een middengeleider en het aanpassen van de toe- en afritten van de brug.

De huidige wegindeling op de brug, met tweemaal twee rijbanen voor gemotoriseerd verkeer met fietsstroken aan beide zijkanten, wordt voorlopig gehandhaafd. Voor de verbreding van de rijbanen, zijn de fietsstroken wat smaller. Met het aanbrengen van de constructieve overlaging wordt echter al rekening gehouden met het op termijn aanpassen van de wegindeling. Het autoverkeer krijgt dan in beide richtingen één rijbaan voor het bestemmingsverkeer (50 km) en eentje voor het doorgaande verkeer (80 km). 

Beperken verkeershinder en overlast

Het zijn ingrijpende werkzaamheden dus aan een kunstwerk in een vitale verkeersader. “Zulke werkzaamheden staan garant voor verkeershinder en overlast voor de omgeving, maar de uitdaging is natuurlijk om deze zo uit te voeren dat weggebruikers, bewoners en ondernemers daar zo min mogelijk last van hebben”, stelt Sake Hemstra van Mourik Groot-Ammers vast. In dit project betreft dat vooral verkeershinder; overlast blijft beperkt tot stof en lawaai.

 “Een complicerende factor daarbij is dat het minimaliseren van de verkeershinder voor enkele stakeholders van bovengemiddeld belang is.” Aan de westkant van de brug bijvoorbeeld liggen de Maasplassen, een groot aaneengesloten watersport en -recreatiegebied, en aan de oostzijde het Outlet Center Roermond met zo’n honderdvijftig outlet-shops van bekende kledingmerken. Deze voorzieningen trekken dagelijks duizenden bezoekers, ook uit Duitsland. “Daarnaast hebben we te maken met de mogelijkheid van verkeershinder op het onderliggende wegennet als de doorstroming op de N280 ernstig belemmerd wordt. Het treffen van tijdelijke beheersen verkeersmaatregelen zoals fysieke wegaanpassingen, omleidingsroutes, toeritdosering en mobiele informatieborden is dan ook onderdeel van ons takenpakket.” 

Verkeersmaatregelen

Voor de fasering van de werkzaamheden vond tussen half juni en eind september een clustering plaats van de renovatiewerkzaamheden die de grootste verkeershinder veroorzaken. In deze periode werden automobilisten die in zuidoostelijke richting via de A2 en N280 naar Roermond wilden nadrukkelijk gewezen op de vaste omleidingsroute via de A2-afslag 44 bij Maasbracht en vervolgens de A73 in noordoostelijke richting. De omleidingen werden met gele borden aangegeven en via tekstkarren wordt actuele informatie gegeven over reistijden via de N280 en het alternatief A73. In Roermond zelf zijn op diverse plaatsen verkeerslichten aangepast om de doorstroming te verbeteren. Om het drukke verkeer met bestemming Outlet Center sneller van de N280 te laten afstromen, is de afrit daarheen op de Wilhelminasingel verlengd. De verkeersmaatregelen werden uitgevoerd door Traffic&More, een deelneming van Mourik Groot-Ammers.

Lees meer over dit project in het artikel uit Otar 6 2013.