Onderhoud Hartelbrug voor Mourik

18 oktober 2013
“De dekplaat wordt versterkt door twee staal-platen met kunsthars met elkaar te verbinden"

Mourik Groot-Ammers heeft van de Provincie Zuid-Holland op basis van de EMVI de opdracht gekregen voor het werk ‘Groot Onderhoud Hartelbrug’. Met de opdracht is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid. Naast Mourik, dat hoofdaannemer is, voeren ook Mourik-dochters Vogel, Bouman en Traffic & More, en onderaannemers Heijmans en Takke Breukelen werkzaamheden uit.

De Hartelbrug is gelegen over het Hartelkanaal en het Zoetwaterkanaal en vormt als onderdeel van de N218 een belangrijke ontsluiting van Voorne Putten (Spijkenisse, Hellevoetsluis) naar de A15. Het groot onderhoud vindt plaats om de veiligheid te waarborgen en de brug zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. De werkzaamheden, die naar verwachting tot eind december 2013 duren, omvatten onder andere het versterken van de brugkokers, verlijmen van stalen dekplaten op de bestaande brug, het uitvoeren van betonreparaties en onderhoud aan de conservering en het vernieuwen van de verharding.

Hartelbrug

Projectleider Johan den Ouden: “Bijzonder aan dit project is dat de dekplaat versterkt wordt door twee staalplaten middels kunsthars met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt externe voorspanning in de kokerbrug aangebracht. Deze methoden van versterking en voorspanning zijn in Nederland pas twee keer eerder op een verkeersbrug toegepast, in de Provincie Zuid-Holland nu voor het eerst.”

Om de komende weken het werk gezamenlijk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, heeft vóór aanvang van de werkzaamheden bij Mourik in Groot-Ammers een gezamenlijke sessie plaatsgevonden, waarbij alle aanwezigen één aandachtspunt mochten benoemen.

Binnen het project is ook veel aandacht voor het beperken van de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden. De gemeenten op Voorne-Putten, het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat zijn met de provincie een pakket maatregelen overeengekomen om de overlast door afsluitingen van de brug tussen Spijkenisse en de A15 waar mogelijk te beperken. Forse verkeershinder is echter onvermijdelijk.