See Mourik 46 en See Mourik Innovatiespecial zijn uit!

4 oktober 2013

Samenwerking en innovatie

Samenwerking is een voorwaarde voor het welslagen van onze projecten. Het gaat hierbij niet alleen om kennisdeling, gezamenlijke betrokkenheid en wederzijds vertrouwen maar ook om de onmisbare klik! In onze business gaat het immers om de chemie in zowel letterlijke als figuurlijke zin.

Multidisciplinaire projecten doe je samen. Neem de dynamiek van een complex project als het Wilmar Autoroute project. Ook het integraal denken en doen werpt zijn vruchten af in onze aanpak van innovaties.

Innovatie loopt als een rode draad door de geschiedenis van ons bedrijf. Om die reden hebben wij op 6 juni 2013 een Innovatiedag georganiseerd. In een speciale editie van See Mourik hebben wij de belangrijkste innovaties voor u op een rijtje gezet.

Bent u nieuwsgierig geworden? Klik op onderstaande links om (een van) beide edities te lezen, waarin naast bovenstaande onderwerpen nog veel meer aan bod komt.

See Mourik 46
See Mourik Innovatiespecial