Mourik E&I lid van Vereniging DOET

7 augustus 2013

Als elektrotechnisch installateur volgt Mourik E&I de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van auto’s nauwlettend. Elektrisch rijden is een van die ontwikkelingen. Mourik E&I ziet voor deze ontwikkeling een grote toekomst. De markt is nog klein, maar het aantal elektrische auto’s groeit op dit moment explosief. In april 2012 reden er ongeveer 3000 elektrische auto’s in Nederland, in april 2013 waren dat er al ruim 9000. De overheid heeft een doelstelling van 200.000 elektrische voertuigen in 2020. Mourik E&I draagt daar graag aan bij door elektrisch rijden te stimuleren en kennis en informatie te delen.

Kennisdeling via DOET
'Elektrisch rijden biedt Mourik E&I als elektrotechnisch installateur volop kansen: nieuwe doelgroepen met nieuwe installatiebehoeften', aldus André de Ronde, verantwoordelijk voor Business Development bij Mourik E&I. 'Daar spelen we op in door onze nieuwe propositie met een professionele installatie van oplaadstations. Bovendien zijn we op 1 augustus 2013 toegetreden tot vereniging DOET (Dutch Organisation for Eelectric Transport), de belangenorganisatie op het gebied van elektrisch vervoer in Nederland. Binnen vereniging DOET werken allerlei partijen samen die kennis delen op het gebied van elektrisch rijden. Dit biedt ons een goed zicht op de behoeftes en risico’s die er zijn. En dat helpt ons weer om onze dienstverlening naar onze klanten verder te verbeteren.'