Mourik behaalt niveau 5 op CO2 prestatieladder

9 juli 2013

De Mourik Infra bedrijven hebben niveau 5 behaald op de CO2-Prestatieladder. Het bereiken van dit hoogste niveau is een bevestiging dat het CO2-reductieprogramma, dat in 2010 is ingezet, op de juiste weg is. Inmiddels is ook de doelstelling van 10% minder CO2 in 4 jaar behaald. Dit is een gevolg van een zuiniger wagenpark, efficient machinegebruik en de overstap naar groene stroom.

Jan Kees van Vliet, Adjunct-directeur bij Mourik: “Het afgelopen jaar hebben we drie projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel op niveau 5 verkregen, waardoor het van belang was om het certificaat nu te behalen. Mooi dat dat nu is gelukt. Nu is het zaak om steeds meer CO2-reductie te gaan behalen in de keten, in samenwerking met onze leveranciers, door duurzamer te ontwerepen en door energiezuinige innovaties toe te passen in de projecten.

Tijdens de audit door Lloyds is ook het project Bodemsanering Voormalige Vliegbasis Soesterberg bezocht als voorbeeldproject hoe we CO2-management op projectniveau willen toepassen. Hier is ‘Het Nieuwe Draaien’, het initiatief van Stichting Natuur & Milieu, breed toegepast. Dit heeft geleid tot 13% brandstofbesparing en veel inzichten hoe dit verder uit te rollen.