Ontwerp en engineering

Totaaloplossingen

Onze opdrachtgevers vragen steeds vaker om totaaloplossingen. Dit vraagt om een integratie van de verschillende hoofddisciplines: ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud. Door onze integrale aanpak realiseren we een duurzaam ontwerp, waarin ook de wensen en behoeften van beheer en onderhoud worden erkend. Dit verkleint de total cost of ownership. Met Mourik beschikt u over de benodigde 'knowhow' op elk vlak, doordat wij de kennis en ervaring hebben in alle benodigde disciplines. Sterker nog, wij hebben alle benodigdheden zelf in huis om het werk volledig te ontwerpen (met onze disciplinaire ontwerpafdeling) en uit te voeren.

Bouw Informatie Model (BIM)

Om het project van ontwerp tot oplevering integraal uit te kunnen voeren, is projectbeheersing een vereiste. Door middel van systems engineering en systeemgerichte contractbeheersing is de opdrachtgever bij complexe contractvormen in staat de totstandkomingprocessen van de diverse onderdelen te monitoren en daarmee zichzelf ervan te verzekeren dat hetgeen we leveren, voldoet aan de verwachtingen, gestelde eisen en kwaliteit.

BIM is een werkmethodiek, gebaseerd op samenwerken en informatie delen, die maakt dat alle relevante informatie gedurende de levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd, ondersteund door één en/of meerdere digitale (3D) gebouwmodellen en één en/of meerdere informatiedragers. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu voor betrokken partijen beschikbaar en altijd actueel.

Er zijn vier systemen die gezamenlijk het Bouw Informatie Model (BIM) mogelijk maken:

 • Virtueel Bouwen
  Integraal bouwen aan een totaal 3D model inclusief de factoren 4D (tijd) en 5D (geld).
 • System Engineering
  Beheersing van het contract van eis tot oplevering inclusief alles wat hier inbreuk op doet.
 • Document Management
  Centrale borging van alle documenten, e-mails en lijsten
 • Digitaal keuren
  Digitale vastlegging van alle te keuren onderdelen in de uitvoering.

Mourik gebruikt BIM voor grote complexe werken. Door het gebruik van dit systeem verminderen wij faalkosten, bevorderen wij ketenintegratie en verhogen wij onze productiviteit. De meerwaarde voor u is een transparant proces met een vroegtijdig visueel beeld van het eindresultaat.

Constructieberekeningen

Engineering is het berekenen, uitwerken van het ontwerp tot aan de planning van grote bouwkundige projecten. Binnen Mourik hebben we een ontwerp en engineeringafdeling die gespecialiseerd is in het maken van constructieve berekeningen. De afdeling engineering maakt constructieve berekeningen voor meerdere disciplines.

Voor de grond-, weg- en waterbouw werken we het basisontwerp uit in een driedimensionaal MX-model, waarin de benodigde hoeveelheid grondwerk en verharding direct worden meegenomen. Aanvullend maken we berekeningen voor afwatering, de benodigde riooldiameter en de opslagcapaciteit voor regenwater. De verhardingsconstructie dimensioneren wij met behulp van gegevens van verkeersintensiteit en bodemgesteldheid.

Engineering voor civiele werken is het berekenen van de sterkte van civiele betonconstructies. Hierbij kunt u denken aan fundaties, tankputten, opslagkelders, opslagtanks en fabrieksfundaties. Met beschikbaar gestelde belastinggegevens bepalen wij de afmeting en dikte van de betonconstructie, de toe te passen betonkwaliteit en de benodigde wapening in het beton. Met sonderingsgegevens en constructiebelasting dimensioneren wij een paalfunctie of fundatie op staal.

Ook voor werktuigbouw hebben we de benodigde kennis op het gebied van engineering in huis. Engineering voor werktuigbouw betreft het uitwerken van het basic-design van sluisdeuren, brugvallen en bewegingswerken.

Projecten

Onze projecten op het gebied van ontwerp en engineering zijn onder andere:

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Jan Hartog
Jan Hartog
Directeur

+31 6 53 21 12 32
Alle contactgegevens