Mobiliteit

De capaciteit van het Nederlandse wegennet kent haar grenzen. Door verkeersmanagement zijn deze grenzen al ver opgerekt, waarbij verstoringen in de verkeersstromen direct leiden tot capaciteitsafname en congestie.

Verstoringen kunnen gepland of ongepland zijn. De ongeplande verstoringen zijn veelal incidenten die afhankelijk van het tijdstip van optreden grote invloed op de doorstromingscapaciteit hebben. De schade kan enigszins beperkt worden door een snelle afhandeling van het incident in combinatie met duidelijke extra verkeersmaatregelen.

Geplande verstoringen komen meestal voort uit inspectie en onderhouds-werkzaamheden. Al 20 jaar houden de wegbeheerders rekening met de impact op veiligheid en doorstroming bij geplande verstoringen. De laatste 5 jaar is de focus meer op doorstroming komen te liggen om vooral de hinder te verminderen. De rol van de traditionele aannemer veraderde ook naar een partner die het bouwproces aan laat sluiten op de doorstroming. De interactie tussen de aannemer en het verkeer is de rol van de Specialist in tijdelijk verkeersmanagement.

De hinder wordt verminderd door werkzaamheden gecombineerd uit te voeren en door de werkvolgorde zodanig te ontwerpen dat de maximale wegcapaciteit aanwezig blijft. Wanneer we ook nog extra flankerende maatregelen kunnen nemen, kan het optimum tussen bouwen en doorstroming bepaald worden. Zonder concessies aan de veiligheid te doen.

Bij een dergelijk integrale aanpak, dient de aannemer zelf de beschikking te hebben over een dergelijke specialist die in de tenderfase als volwaardige partner participeert. Dochteronderneming Traffic & More is dat voor Mourik Infra.

Activiteiten met betrekking tot verkeersmanagement:

  • Dynamisch verkeersmanagement
  • Bereikbaarheid Stedelijk gebied (City Mobility)
  • Communicatie-ondersteuning
  • Projectondersteuning (Projectsupport)
  • Projectrealisatie, fysieke tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Projectvoorbereiding (Advies en Engineering)
  • Evenementen

Projecten

Onze projecten op het gebied van mobiliteit zijn onder andere:

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Peter-Jan Hendriks
Peter-Jan Hendriks
Directeur Traffic & More

+31 30 687 81 10
Alle contactgegevens