Bouwstoffen

Ketenmanagement

Grondstoffen en materialen worden steeds schaarser. Mourik Infra gebruikt
ketenmanagement om op een duurzame manier met deze schaarste om te gaan.
Binnen onze projecten stemmen we processen, grondstoffen en materialen op
elkaar af waardoor we steeds meer kunnen hergebruiken in andere projecten.
Dit is een manier van werken die past binnen het concept van de circulaire
economie. Hierdoor gebruiken we minder grondstoffen en dragen we bij aan een
betere leefomgeving.

Recyclen van bouwstoffen

Door deze duurzame manier van werken gebruikt Mourik Infra steeds meer
secundaire bouwstoffen. Dit zijn gerecyclede afvalstoffen die door sorteren,
breken, zeven en/of wassen geschikt zijn gemaakt voor hergebruik in de
wegenbouw en andere markten.

Zo hebben we bijvoorbeeld een grondbank waar grond verzameld wordt todat
we die op andere locaties weer kunnen hergebruikt. Door de inzet van
secundaire bouwstoffen, zoals gereinigde grond, verminderen we het gebruik
van primaire bouwstoffen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een
duurzame samenleving.

Delfstofwinning en grondvoorbereiding

Naast secundaire bouwstoffen kunnen we niet zonder primaire bouwstoffen.
Ons dochterbedrijf Hendrik Bedrijven Brunssum is actief op het gebied van
delfstofwinning en grondstofbereiding. Denk aan het breken, zeven en mengen
van rondstoffen. Vanuit Brunssum leveren we verschillende grondstoffen
waaronder klei, zand, grind, leisteen en breuksteen. Belangrijke afnemers zijn
bedrijven in de keramische industrie, de betonwarenindustrie en de
infrastructuur.

Soorten bouwstoffen

Voorbeelden van de soorten bouwstoffen die we kunnen leveren via onze Mourik-dochter Hendrik Bedrijven Brunssum zijn:

Klei
- Geel bakkend in diverse kleurmengsels ten behoeve van de keramische industrie
- Ten behoeve van beeklopen, vijvers of reparaties aan waterlopen

Zand
- Metselzand
- Drainagezand
- Straatzand
- Vloerenzand
- Zand voor sportvelden (M3C, M3D, M3E)
- Paardenbakzand
- Vulzand, gezeefd en ongezeefd

Breukstenen (stapelstenen)
- In diverse maten tot 1.500 kg

Teelaarde

Mijnsteen (gebroken of gezeefd)

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Pierre Swelsen
Pierre Swelsen
Bedrijfsleider

+31 6 53 39 26 46
Alle contactgegevens