Bouwstoffen

Ketenmanagement

Grondstoffen en materialen worden steeds schaarser. We zoeken steeds meer naar alternatieven of andere manieren om met deze schaarste om te gaan. Dit kan door het gedachtegoed van de circulaire economie te implementeren in de organisatie en door op een andere manier te werken. Ketenmanagement wordt ook steeds belangrijker om samen tot duurzame alternatieven te komen.

Duurzame bouwstoffen

Secundaire bouwstoffen worden daarom steeds populairder. Dit zijn gerecyclede afvalstoffen die door sorteren, breken, zeven en/of wassen geschikt zijn voor hergebruik in de wegenbouw en andere markten. Zo heeft Mourik een grondbank waar grond verzameld wordt en op andere locaties weer kan worden hergebruikt. Door de inzet van secundaire bouwstoffen, zoals gereinigde grond, verminderen we het gebruik van primaire bouwstoffen. Op deze manier draagt Mourik weer een steentje bij aan een duurzame samenleving. 

Delfstofwinning en grondvoorbereiding

Toch blijft er nog vraag naar primaire bouwstoffen. Ons dochterbedrijf Hendrik Bedrijven Brunssum is actief op het gebied van delfstofwinning en grondstofbereiding. Dit is onder andere het breken, zeven en mengen van de grondstoffen. Vanuit Brunssum leveren we verschillende grondstoffen, waaronder klei, zand, grind, leisteen en breuksteen. Belangrijke afnemers zijn bedrijven in de keramische industrie, de betonwarenindustrie en de infrastructuur.

Producten en diensten

Klei

  • Geel bakkend in diverse kleurmengsels ten behoeve van de keramische industrie
  • Ten behoeve van beeklopen, vijvers of reparaties aan waterlopen

Zand

  • Metselzand
  • Drainagezand
  • Straatzand
  • Vloerenzand
  • Zand voor sportvelden (M3C, M3D, M3E)
  • Paardenbakzand
  • Vulzand, gezeefd en ongezeefd

Breukstenen (stapelstenen)

  • In diverse maten tot 1.500 kg

Teelaarde

 

Mijnsteen (gebroken of gezeefd)

 

Interesse of vragen?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ja, mijn persoonlijke gegevens mogen opgeslagen worden bij Mourik

Heeft u vragen?

Pierre Swelsen
Pierre Swelsen
Bedrijfsleider

+31 6 53 39 26 46
Alle contactgegevens