Mourik Environmental Services

Mourik Environmental Services

Mourik Environmental Services levert oplossingen voor industriële water-, bodem- en emissievraagstukken zodat onze klanten zich 100% kunnen focussen op hun primaire processen. Duurzaam watergebruik, afvalreductie en het behalen van emissiedoelstellingen op een kosteneffectieve manier is onze expertise. Daarnaast zorgen we met goed onderhoud dat installaties blijven draaien en leveren we tijdelijke zuiveringscomponenten voor een tal van toepassingen.

Wat we doen

Wij verbeteren en ontwikkelen in eigen beheer diverse milieutechnieken om oplossingen tegen water-, bodem- en luchtvervuiling bij u te implementeren. Dit doen wij full-service (inclusief plaatsing, vervoer en periodiek onderhoud).

Daadkrachtig

Mourik heeft alles in huis om tot de beste oplossing te komen. In ons eigen Milieulaboratorium kunnen we analyses en testen uitvoeren. Daarnaast kunnen we met tijdelijke installaties direct een werkend proces realiseren. Dit geeft input aan onze procesengineers om een gedegen probleem analyse uit te voeren en te komen tot een permanente oplossing. Deze proceskennis gecombineerd met onze ervaring met realisatie en onderhoud staat garant voor veiligheid, kwaliteit en kosten efficiëntie.

Mourik Environmental Services

De diensten die wij aanbieden zijn als volgt onder te verdelen:

  • Environmental Rental Services
  • Environmental Solutions
  • Environmental Maintenance & Operation

Environmental Rental Services levert tijdelijke installaties voor onder andere (tank)ontgassingen bij onderhoud, tijdelijke vervanging van een asset, afval- en waterreductie bij industriële reiniging of extra zuiveringscapaciteit. Dit kan binnen korte tijd gerealiseerd worden (zelfs bij calamiteiten), waarbij onze kennis, materieel en ons Milieulaboratorium ter beschikking staan.

Environmental Solutions zijn permanente milieutechnische oplossingen zoals een complete afval- en proceswaterzuiveringsinstallatie, een dampverwerkings-installatie of grondwaterbeheersysteem. Deze kunnen turn-key uitgevoerd worden door multidisciplinaire samenwerking van Mourikbedrijven, waardoor engineering en (project)management door één partij en via één aanspreekpunt efficiënt verlopen.

Environmental Maintenance & Operation is het onderhoud en bediening van milieutechnische installaties. Hier werken ervaren onderhouds- en proces-specialisten die (real-time) procesmonitoring en -sturing uitvoeren. Dit alles kan op basis van diverse contractvormen geïmplementeerd worden, eventueel inclusief 24-uurs storingsdienst of jaarlijkse verbetervoorstellen, voor een toekomstbestendige installatie.

Eén Mourik

Doordat u één aanspreekpunt heeft, heeft u 100% focus op het productieproces terwijl wij zorgen voor uw license to operate. U heeft de garantie dat er duurzaam met water wordt omgegaan en/of dat uw emissiedoelstellingen behaald worden.

Meer weten over onze mogelijkheden en hoe we u kunnen helpen uw vervuiling optimaal op te lossen? Neem dan contact met ons op.

  • Foto linksboven: Minimaliseren van waste vrijkomend bij cleaning met behulp van slibindikking in geotubes
  • Foto rechtsboven: Het Milieulaboratorium voor analyse, onderzoek, experimenten & pilots
  • Foto linksonder: Mobiele modulaire zuiveringsinstallaties voor tijdelijke uitdagingen
  • Foto rechtsonder: Full-scale industriële zuiveringsinstallatie van A tot Z door Mourik gerealiseerd

Contactgegevens

Mourik Industry

+31-10-296 54 00
Alle contactgegevens

Heeft u vragen?

Nikolaas van Balkom
Nikolaas van Balkom
Manager Milieutechniek

+31 6 83 90 24 14
Alle contactgegevens