Profiel

Vogel Kathodische Bescherming biedt u een breed dienstenpakket, ontstaan en ontwikkeld vanuit de ervaringen in de praktijk. Elke toegepaste techniek is door de jaren heen beproefd en verbeterd. Het is daarom een dienstenpakket zonder zwakke punten. Daarmee heeft Vogel Kathodische Bescherming voor ieder denkbaar onderhoudsprobleem de beste oplossing in huis

Activiteiten

  • Kathodische bescherming 
  • Betonreparatie
  • Vloerherstel & -isolatie
  • Stralen en saneren (HDW)
  • Technisch onderzoek

Kathodische bescherming

De neveneffecten van de revolutionaire bouw in de zestiger en zeventiger jaren werpen hun schaduw ver vooruit. De in die tijd veel toegepaste calciumchloride als verhardingsversneller heeft er toe geleid dat veel gebouwen op dit moment met enorme schade aan het beton zitten die in ernstige mate de duurzaamheid van de gewapende betonconstructie kan aantasten.  Niet alleen door ontwerp-, materiaal- of uitvoeringsfouten, maar ook door het omringende milieu en door gebruik van strooizouten kan soms (ernstige) wapeningscorrosie worden veroorzaakt. Bij tijdige onderkenning van de problemen kan vaak door middel van relatief eenvoudige methoden de levensduur van betonconstructies toch nog aanzienlijk worden verlengd. 

Chlorideschade

Chlorideschade aan betonconstructies wordt veroorzaakt door corrosie van het wapeningsstaal. Aangezien chloride daarbij als katalysator werkt moet deze in principe uit het beton worden verwijderd. Dit resulteert in veel hak- en breekwerk, ook op locaties welke in principe nog geen visuele schade vertonen. Als alternatief voor dit rigoureuze sloopwerk kan het wapeningsstaal in het chloridehoudende beton worden beschermd door er kunstmatig een negatieve potentiaal op te leggen. Doordat er geen (nieuwe) corrosie van het staal meer kan optreden wordt verdere schade van het beton voorkomen. Kathodische bescherming is daarom een goed alternatief bij chlorideschade, waarbij de chloride vervuiling geen rol meer speelt en de uitgevoerde reparaties duurzaam zijn. 

Het principe

Het wapeningsstaal in beton fungeert bij het optreden van corrosie wisselend als kathode en anode, waarbij op de anodische plaatsen het staal wordt omgezet in ijzeroxide (roest). Het principe van een kathodisch beschermingssysteem is gebaseerd op het reguleren van dit proces, waar­bij er een duurzame externe elektrode wordt aangebracht. Deze fungeert als de nieuwe anode in het systeem en het wapeningsstaal wordt daarmee in zijn geheel in de (beschermde) kathodefunctie gedwongen, waardoor de corrosie stopt.  Hierbij worden tussen het wapeningsstaal en de aangebrachte anode voortdurend elek­tronen en ionen uitgewisseld. Door meting en monitoring is het mogelijk om de goede werking van het systeem aan te tonen en tevens het kathodische beschermingssysteem continu te bewaken en eventueel bij te sturen. Dit kan zelfs op afstand plaatsvinden via een koppeling aan het internet (met behulp van een verbinding met het GPRS/UMTS net).

Garanties

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder diverse kwaliteits- en uitvoeringsrichtlijnen, certificaten en keurmerken, waardoor op uitgevoerde herstelwerkzaamheden met kathodische bescherming van het wapeningsstaal langdurige garanties kunnen worden afgegeven. Tot 10 jaar is daarbij mogelijk, desgewenst zelfs onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij.  Vogel Kathodisch Bescherming heeft inmiddels een groot aantal aansprekende projecten gerealiseerd, waar u zich persoonlijk kunt overtuigen van de vele voordelen van kathodische bescherming.