Nijkerkerbrug officieel opengesteld

30 augustus 2018

Op maandag 27 augustus 2018 is de Nijkerkerbrug officieel opengesteld. De 50-tonsbeperking is opgeheven en de onderdoorgang bij de Slingerweg is verhoogd tot 4,50 meter. De brug kan nu weer minstens dertig jaar mee.

Opening
Tijdens de openingshandeling brachten directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland Ype Heijsman, gedeputeerde van Provincie Flevoland Jan de Reus, en commercieel directeur van BESIX Alexander Heeren, complimenten over aan het projectteam bestaande uit Rijkswaterstaat en Combinatie NU (Mourik en BESIX). Bijzondere waardering was er voor de unieke manier waarop zij de samenwerking vormgaven om tot dit resultaat te komen. “Zonder de inbreng van de aannemer hadden we de brug niet op deze manier kunnen versterken”, aldus Heijsman. De gedeputeerde noemde de Nijkerkerburg ook wel ‘de kiezelsteen in de schoen van een gedeputeerde’, omdat de N301 een zeer belangrijke schakel is voor de provincie die nodig moest worden aangepakt.

Ype Heijsman, directeur Netwerkmanagement Midden-Nederland van Rijkswaterstaat: “Door een gedegen voorbereiding, het gezamenlijk verdiepen en zoeken naar oplossingen om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, is er tijdens de uitvoering in één keer toegewerkt naar dit prachtige eindresultaat”.

 

Vervolgens gaven Marlotte Koster en Jan-Co van den Doel van het projectteam uitleg over de versteviging van de constructie en het vervangen van een brugdeel. De pijlers zijn versterkt door het aanbrengen van zelfverdichtend beton rondom de bestaande betonconstructie, de prefab liggers zijn versterkt door een combinatie van koolstof lamellen en spuitbeton. In de oude delen van de pijlers wordt corrosie van de wapening tegengegaan door kathodische bescherming. De officiële openstelling van de brug werd letterlijk gesymboliseerd door het bord met de 50t aanduiding uit de grond te trekken. Verder benadrukken zij dat dit resultaat niet mogelijk geweest zou zijn zonder het DOEN-gedachtegoed. We hebben gezamenlijk alles goed voorbereid en de risico’s beheerst, waardoor de werkzaamheden nu op tijd klaar zijn. Dat is een mooi resultaat dat de visie van DOEN onderstreept!

Minimale hinder weggebruiker
Aan de wens van de klant en de omgeving, om zo min mogelijk hinder te veroorzaken, werd gehoor gegeven door het project. Besloten is om de brug te renoveren in plaats van deze in zijn geheel te vervangen. Uiteindelijk is de gehele brug slechts twee weekenden gesloten geweest voor wegverkeer. Het vaarverkeer kon te allen tijden doorvaren. Voor het overgrote deel is er vanaf de onderkant aan de brug gewerkt, waardoor hinder voor het verkeer het afgelopen jaar minimaal is geweest.

Nijkerkerbrug als experiment
Alle constructieve werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De laatste activiteiten en de oplevering en overdracht aan de beheerder worden nog afgehandeld, maar hebben geen gevolgen voor weggebruikers. Tot slot zal de bouwlocatie worden opgeruimd en het terrein weer worden hersteld. Het resultaat van experiment DOEN op de renovatie van de Nijkerkerbrug is zeer positief! Een uitgebreide evaluatie met alle partijen wordt nog afgerond. Tenslotte wordt er nog een open dag georganiseerd waarop de geleerde lessen worden gedeeld.