Breken met traditie in de bouw: gewoon DOEN!

5 december 2016

Op 28 november, tijdens het staatsbezoek van het Belgische vorstenpaar aan Nederland, hebben Mourik en Besix een samenwerkingscontract ondertekend voor de samenwerking in de Combinatie NU. Een mooie gelegenheid om een unieke samenwerking tussen de twee partijen met Rijkswaterstaat officieel te maken. Combinatie NU heeft in september 2016 de aanpak van de Nijkerkerbrug voorlopig gegund gekregen. Op dit moment werkt de combinatie samen met Rijkswaterstaat aan de voorbereidingen van de aanpak van de Nijkerkerbrug.

De samenwerkingsovereenkomst van Combinatie NU werd officieel gemaakt tijdens een ondertekeningsceremonie tussen Mourik, vertegenwoordigd door Kees Jan Mourik, Voorzitter Raad van Bestuur en Jaap Kruijt, Divisiedirecteur Infra en BESIX, vertegenwoordigd door Jean Polet, General Manager Europe en Jeroen Philtjens, Directeur BESIX Nederland.

De ondertekening vond plaats in het kader van een driedaags staatsbezoek van het Belgische vorstenpaar aan Nederland, waarbij de formalisatie van deze mooie
samenwerking tussen een Nederlandse en Belgische aannemer een unieke
gelegenheid was.

 

Combinatie NU werkt in deze fase gezamenlijk met Rijkswaterstaat aan het ontwerp, de uitvoeringsmethode, de prijs en de randvoorwaarden van de aanpak van de Nijkerkerbrug. In maart 2017 volgt de definitieve gunning voor de feitelijke realisatie van het project. In het derde kwartaal van 2018 moet de ruim 50 jaar oude Nijkerkerbrug weer gereed zijn om 25-30 jaar mee te gaan.


Bijzondere selectieprocedure voor betere samenwerking

Een aanbestedingsvorm waarbij prijs en scope van het project geen onderdeel van de selectie uitmaken? In de bouwsector? Het kan! Voor de aanpak van de Nijkerkerbrug koos Rijkswaterstaat bewust voor een vernieuwende manier van aanbesteden. Uitgangspunt daarbij is dat er minder beperkende regels worden vastgelegd tussen alle betrokken partijen. Alle focus gaat naar een betere samenwerking voor een optimaal eindresultaat. Daar kun je over praten, maar Jan-Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat, vond het belangrijk om het gewoon een keer te doen. Daarom kreeg het project de naam ‘DOEN’.

De selectie van de kandidaten gebeurde op basis van criteria die aantonen dat de aannemer de klant begrijpt en een goede samenwerkingspartner vormt voor dit project. Onderdelen van de aanbestedingsprocedure waren het schrijven van een visie op het gedachtegoed, een samenwerkingsassessment met het team van Rijkswaterstaat, een beschrijving van de interpretatie van de klantbehoefte en een beschrijving van het engineering-, prijsvormings- en risicoverdelingsproces.

In deze fase werken we gezamenlijk aan het ontwerp, de uitvoeringsmethode en het contract, met daarin afspraken over prijs en risico’s. 

Nijkerkerbrug

De Nijkerkerbrug is onderdeel van het complex Nijkerk. Het gehele complex, bestaande uit een schutsluis, spuisluis en brug, is gebouwd en in gebruik genomen tussen 1963 en 1965. De Nijkerkerbrug is ontworpen op verkeersklasse 45, de verkeersbelasting is er sinds 1965 flink toegenomen. Uit inspectieonderzoeken aan de aanbruggen van de Nijkerkerbrug is gebleken dat er schade is ontstaan, waardoor deze niet meer voldoet aan de eisen. Met project DOEN wenst Rijkswaterstaat de brugverbinding weer te verbeteren voor een levensduur van 25-30 jaar.

Volg hier de voortgang van het project DOEN!