Mourik verslaat de crisis

1 april 2014

Mourik heeft ook dit jaar de crisis weer verslagen. Het bedrijf, actief in de infrastructuur, industriële dienstverlening en bouwgerelateerde sector, heeft haar winst sinds 2008 weten te handhaven en in 2013 zelfs weten te verhogen. De omzet stabiliseerde op 468 miljoen euro, terwijl de winst na belasting steeg van 12,1 naar 13,7 miljoen euro.

Had Mourik dan geen last van de moeilijke economische situatie in de infra en industrie? Uiteraard wel, de marges staan al jaren onder druk en orderportefeuilles in de infra nemen af. Maar het familiebedrijf kiest zorgvuldig de projecten uit de markt waar een duidelijke toegevoegde waarde in zit, is niet omzetgedreven en weet met multidisciplinaire projecten een duidelijke meerwaarde voor de opdrachtgevers te bereiken. De veelzijdigheid van het bedrijf is daarbij een duidelijke troef. Ook de eigen innovatie waarbij materieel zelf ontwikkeld en gebouwd wordt, heeft een duidelijke toegevoegde waarde. Die innovatie zie je ook terug in het actief gebruikmaken van BIM (Bouw Informatie Model), nieuwe contractvormen, werkmethodes en procedures. Door voortdurende efficiencyverbetering is een deel van het margeverlies opgevangen. Dat dit gepaard kan gaan met een betere veiligheidsprestatie bewijzen de ongevallenstatistieken, die al jarenlang een dalend verloop tonen en tot de beste in de branche behoren. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is  niveau 5 (het hoogste niveau) behaald op de CO2-prestatieladder. Er heeft onder andere weer een flinke reductie van de CO2-uitstoot plaatsgevonden.

Onmiskenbare steun daarbij is natuurlijk de goede financiële positie van het bedrijf, waardoor Mourik op eigen kracht en tempo zaken als innovatie, MVO, efficiencyverbetering en materieel ter hand kan nemen en waarbij ruimte is om hierin te investeren. Door elk jaar een behoorlijk deel van de winst in het bedrijf te laten, steeg de solvabiliteit (eigen vermogen in % van het balanstotaal) naar 51,6% en beschikt het bedrijf over ruime bankmiddelen en heeft nagenoeg geen financieringen. Opdrachtgevers kiezen mede voor Mourik vanwege deze solide en betrouwbare positie.

De Infradivisie van Mourik deed het goed in 2013 met een toenemend aandeel van de omzet uit de private sector, evenals de industriële dienstverlening in Nederland. Internationaal had Mourik meer last van het economisch tij met verliezen in Amerika en Duitsland, maar daar wordt met man en macht aan gewerkt. De omzet van deze drie divisies is ongeveer gelijk.

Bijzonder innovatief is de ontwikkeling bij dochterbedrijf Petrogas, dat de patenten en de proeffabriek heeft verworven om uit plastic weer olie te maken. Er zijn reeds drie orders voor te bouwen fabrieken ontvangen en veel aanvragen voor deze nieuwe technologie.

De Raad van Bestuur, bestaande uit de heren Kees Jan Mourik en Ronald Lamé, ziet de toekomst van Mourik met vertrouwen tegemoet en gaat uit van haar eigen kracht.

Kees Jan Mourik: “De tijden zijn niet makkelijk maar we overwinnen deze wel, dat hebben we tot nu toe altijd bewezen en de uitgangspositie van ons bedrijf is goed.”