5e veiligheidsdag Mourik: ‘Samen veilig - voor elkaar’

2 september 2020

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.


Als je geen beeld hebt, klik op: https://youtu.be/ZCJ2tmo_DY8

Op 2 september 2020 organiseren we voor de vijfde maal de Mourik Veiligheidsdag. Een dag waarop wereldwijd alle Mourik-medewerkers, uit alle lagen van de organisatie, met elkaar in gesprek gaan over veiligheid. Het centrale thema is ‘Samen veilig - voor elkaar’.

Vanwege de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus zijn grote personeelsbijeenkomsten niet mogelijk. Daarom discussiëren we dit jaar op een digitale manier met elkaar. Onze CEO Kees Jan Mourik en vier divisiedirecteuren schenken in een videoboodschap aandacht aan vijf belangrijke pijlers van ons veiligheidsbeleid.

Na het bekijken van de video kan iedere medewerker in ons RMS meldingssysteem aangeven hoe naar zijn of haar mening invulling wordt gegeven aan de betreffende veiligheidspijler. De te kiezen antwoorden zijn gebaseerd op de Hearts & Minds-systematiek en geven inzicht in ons niveau van veiligheidsvolwassenheid. De resultaten en mogelijke verbeterpunten worden teruggekoppeld aan en besproken met alle collega’s.
Bekijk hierboven de compilatie van de videoboodschappen.

In de video's gaat het bijvoorbeeld over de 10 essentiële veiligheidsregels en sissermelding van Mourik. Lees meer over veiligheid binnen Mourik.