Applaus voor 13 jaar zonder verzuimongeval

20 februari 2017

Een stevig applaus voor zichzelf, daar begonnen de Mourik-medewerkers op de locatie Gunvor Petroleum Rotterdam mee. Zij waren op 24 januari 2017 bij elkaar gekomen om te vieren dat zij er al 13 jaar werkzaam zijn zonder verzuimongeval. Het applaus was meer dan verdiend, vond locatieleider Lukas Neijmeijer. “Deze prestatie is op zich al mooi, maar we leveren daarmee ook een bijdrage aan nog een ander veiligheidsrecord. Op 20 januari behaalde Gunvor Petroleum Rotterdam namelijk zelf, met alle aannemers, de mijlpaal van 5 miljoen uur zonder verzuimongeval.”

Felicitaties met een boodschap
Jan Hof, Operationeel Directeur Mourik Services, noemde het behalen van een veiligheidsmijlpaal geen vanzelfsprekendheid. “Je kunt, zoals Mourik, nóg zo veel veiligheidsprijzen winnen, als je niet zorgt dat je op alle fronten 100% blijft scoren dan gaat het een keer mis. Een 100% score bereik je alleen met een goede samenhang tussen drie essentiële elementen 1. gedrag 2. procedures & organisatie en 3. veilig equipment & gereedschap.” Jan noemde als voorbeeld een situatie bij een andere opdrachtgever waar Mourik ook een zeer lange trackrecord van veilig werken had. “Toch ging het vorig jaar mis en raakte een van onze medewerkers gewond. Dit had een grote impact in de eerste plaats op deze medewerker en zijn gezin, maar ook op zijn naaste collega’s en ons bedrijf. Na grondige analyse bleek dat we het bij die betreffende opdrachtgever toch niet op alle fronten op orde hadden. Intussen gaat het gelukkig weer beter met de collega en hebben we verstrekkende maatregelen genomen op die locatie. De lessons learned voeren we uiteraard door naar alle andere locaties waar Mourik werkzaam is”, aldus Jan Hof.

Taart
Na deze indringende woorden nam Erwin Goosen, Refinery Manager van Gunvor Petroleum Rotterdam, het woord. Hij feliciteerde de aanwezigen met de mooie mijlpaal. Het zijn de mensen die het werk doen, dus aan hen alle eer. Verder benadrukte hij het belang van de drie elementen die Jan Hof eerder noemde, waarin naar zijn mening vooral gedrag een belangrijke rol speelt. Na de toespraken was het tijd om de reusachtige taart aan te snijden. Janus Roodbol en Ron Winkels, samen goed voor heel wat dienstjaren bij Mourik, klaarden deze klus met verve. Na de koffie werd er buiten nog een mooie groepsfoto gemaakt die op de ‘Mourik Wall of Fame’ zal komen te hangen.