Past precies

1 december 2016

Op 11 november was er reden voor een vreugdedansje voor het Mourik team van het AkzoNobel HCL Unloading project. Het was de dag van een belangrijke mijlpaal in het project. Een betonnen pompput, die Mourik Services prefab op zijn terrein aan de Nieuwesluisweg heeft gebouwd, werd naar de locatie van de opdrachtgever gebracht en daar op zijn plaats gehesen. Dat was passen en meten, want de betegelde bak moest met een flinke kraan in een krappe omgeving in een op de centimeter nauwkeurig gegraven gat gehesen worden. Dit alles werd nauwlettend gadegeslagen door de opdrachtgever. Tot tevredenheid van iedereen paste het allemaal precies.

Voor het HCL Unloading project verricht Mourik civiele werkzaamheden aan de opstel-, laad- en losfaciliteiten. Voorafgaand aan het plaatsen van de opvangput was eerst een bodemsanering en ontgraving nodig. Dat ging letterlijk niet zonder slag of stoot, want we stuitten tijdens de sanering op een oude betonfundatie met vloer waarvan niemand het bestaan vermoedde. Ondanks deze extra uitdaging lukte het ons tijdig de gewenste sparing te maken, terwijl we intussen met een tijdelijke grondwaterzuiveringsinstallatie ervoor zorgden dat het opgepompte grondwater schoon in het milieu terecht kwam. De komende weken gaat het Mourik projectteam verder met de overige werkzaamheden, zoals het installeren van een vloeistofdichte betonvloer, gietasfalt en het installeren van diverse van afzetpalen en aanrijbeveiligingen. De oplevering is gepland voor eind van het jaar.

Pompput onderweg naar bestemming