Profiel

Mourik Klimaattechniek is een bedrijf gericht op het scheppen van optimale klimatologische omstandigheden voor Industrie & Offshore en ondergronds gebouwgebonden installaties, zoals tunnels, metrostations en parkeergarages, waardoor mensen en processen optimaal functioneren met respect voor het milieu.

Mourik Klimaattechniek is een multidisciplinaire klantgerichte organisatie, die zowel met custom made projecten als met standaardproducten een oplossing biedt voor klimatologische problematiek. Centraal in de dienstverlening staat het turn-key principe met een innovatief karakter. Het zoeken naar een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding spreekt voor zich.

Mourik Klimaattechniek

Kenmerkend is de innovatieve en oplossinggerichte aanpak, waarbij we regelmatig samenwerken met TNO en universiteiten. Mourik Klimaattechniek werkt meestal op turn-key basis. Bij ons bent u verzekerd van een eerste, perfect op uw situatie toegesneden, advies tot het in bedrijf stellen van de complete installatie. Mourik Klimaattechniek draagt zorg voor het gehele traject en beschikt daartoe over een eigen engineeringafdeling en productie- en uitvoeringsfaciliteiten. Om altijd de hoogste kwaliteitsnormen te kunnen garanderen, werken wij met een kwaliteitsborgingsysteem, de ISO 9001. Daarnaast beschikken wij over diverse certificeringen, zoals VCA en NCP. Bovendien kunt u rekenen op een uitstekende after-sales service.

Missie

Onze missie is om van de wereld een betere plaats te maken om in te leven en te werken. We willen helpen het klimaat in gebouwen gezonder, veiliger en productiever te maken. Ons doel is om schadelijke effecten, zoals die van CO2 uitstoot, te verminderen. Daarbij willen we op een meer duurzame manier omgaan met de natuurlijke energiebronnen op de wereld.

Strategie

Duurzame oplossingen vormen voor Mourik Klimaattechniek de basis voor de toekomst. Mourik Klimaattechniek is daarom continu bezig met innovaties en technieken die energie besparen. We combineren bestaande technieken met nieuwe ontwikkelingen, die bijdragen aan deze besparing. Voor iedere nieuwe ontwikkeling doorlopen we de drie principiële stappen van de Trias Energetica.

  1. Verminder het energieverbruik door de benodigde energie zo efficiënt    mogelijk te maken
  2. Maak waar mogelijk gebruik van duurzame energiebronnen
  3. Gebruik fossiele brandstoffen op de meest schone wijze

Deze drie stappen minimaliseren de uitstoot van CO2.