Groot onderhoud Kiltunnel volop in uitvoering

13 april 2021

Het plan van aanpak ‘Groot onderhoud Kiltunnel’ is eind oktober 2020 formeel geaccepteerd door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Met dit tekenmoment is de uitvoering van het groot onderhoud aan de Kiltunnel direct van start gegaan.

Het projectteam Wegschap Tunnel Dordtse Kil en aannemerscombinatie sKILs (bestaande uit Mourik Infra en Dynniq Nederland) hebben in de vorm van een bouwteam de engineering en aanpak voor het groot onderhoud van de Kiltunnel vormgegeven. Er is voor de samenwerkingsvorm van een bouwteam gekozen om de kennis en ervaring vanuit de Kiltunnel optimaal te combineren met de uitvoeringskennis van Combinatie sKILs.

Eerste activiteit zichtbaar
De eerste activiteiten rondom de tolstraten zijn inmiddels zichtbaar. Zo is er voorbelasting geplaatst ten behoeve van de te realiseren weg richting het nieuwe kantoor van de Kiltunnel. De eerste activiteiten hebben geen impact gehad op het gebruik van de tunnel voor automobilisten en fietsers. In januari 2021 is de Combinatie sKILs gestart met haar werkzaamheden rondom de tolstraat. Hierbij wordt één van de vier tolstraten afgesloten.

Over de Kiltunnel
De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is daarmee een van de oudste onderwatertunnels van Nederland. De tunnel heeft een regionale functie en faciliteert het transport van gevaarlijke stoffen (categorie C), maar ook grote aantallen fietsende schoolkinderen. In totaal passeren jaarlijks ruim vier miljoen weggebruikers de tunnel. Het beheer is in handen van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, waarin de aanliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn.

Over sKILs
Combinatie sKILs bestaat uit Mourik Infra en Dynniq Nederland (voorheen Imtech). Al vanaf 2007 werken wij als partners succesvol samen. De naam Combinatie sKILs staat symbool voor de vaardigheden die Mourik en Dynniq vanuit hun expertise toepassen op het groot onderhoud van de Kiltunnel. Samen hebben wij alle kennis en kunde in huis om de veiligheid en mobiliteit in en rondom de tunnel te garanderen. Vanuit de divisie Infra zorgt Vogel voor de betonreparaties, Mourik Infra, locatie Echt voor de portalen en neemt Traffic & More de verkeersmaatregelen onder haar vleugels. Mourik Techniek zorgt voor de pompinstallaties en het leidingwerk. Ook zetten we onze bouwafdeling in voor de realisatie van de gebouwen en onze asfaltafdeling, met eigen low emission materieel, voor het asfalteren van het tolplein. Dynniq ontwikkelt, innoveert en realiseert verkeerskundige en technische systemen voor tunnels. Met Dynniq-technologie monitoren en bewaken verkeerscentrales de doorstroming en veiligheid in tunnels.