Herstelwerkzaamheden sluisdeuren door Combinatie Mourik-Dynniq

9 februari 2021

In opdracht van Rijkswaterstaat voert de Combinatie Mourik-Dynniq, bestaande uit Mourik Infra en Dynniq Nederland, de herstelwerkzaamheden uit aan de zuidelijke sluisdeuren van de middenkolk van de sluis Maasbracht en de zuidelijke sluisdeur van de oostkolk van de sluis Heel. De sluisdeuren van beide sluizen raakten beschadigd door drijfhout.

De sluisdeuren van de middenkolk in Maasbracht raakten in juli 2020 beschadigd. Een noodreparatie bood even uitkomst, maar vervanging van de draaipunten is noodzakelijk om een goede werking van de deuren te realiseren en de kolk weer beschikbaar te maken voor schepen. Donderdag 14 januari 2021 zijn de sluisdeuren uitgehesen en via water vervoerd naar een werklocatie in de buurt van de sluis. De middenkolk van sluis zal drooggelegd worden om de draaipunten te repareren. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot medio april duren.

Begin januari 2021 is er ook schade ontstaan aan de zuidelijke sluisdeur en aan de beton ter plaatse van het draaipunt van de sluisdeur van de oostelijke kolk in Heel. Kort na de beschadiging is de sluiskolk uit bedrijf gegaan en zijn er door Combinatie Mourik-Dynniq inspecties uitgevoerd. Maandag 18 januari 2021 zijn de voorbereidingen gestart om de sluisdeur uit te hijsen waarna gestart worden met de reparatie van de draaipunten en betonschade. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden eind februari worden afgerond, waarna ook deze kolk weer gebruikt kan worden door de scheepvaart. 

 

Sluiscomplex Maasbracht
Het sluizencomplex vormt de overgang tussen het Julianakanaal en de Maas. Naast de 3 kolken, heeft het complex ook een pompgemaal om in droge tijden het schutverlies terug te kunnen pompen. Sluis Maasbracht overbrugt het hoogste verval (11,85 m) van Nederland.

Sluis Heel
De sluis heeft twee parallel liggende sluiskolken (de oostkolk en de westkolk) en ligt direct ten westen van sluis Linne. In 1972 is het Lateraalkanaal met daarin de sluis Heel geopend zodat scheepvaart een kortere vaarweg hoeft af te leggen.