Mourik is innovatiepartner voor de dijk van de toekomst

11 februari 2021

Een dijk van een samenwerking

Mourik Infra start met de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven (Project Sterke Lekdijk). Het totale project is een Innovatiepartnerschap met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en een aantal innovatiepartners. Mourik is verantwoordelijk voor het deelproject Salmsteke. Project Sterke Lekdijk hoort bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van de waterschappen en Rijkswaterstaat, de grootste dijkversterkings-operatie sinds de Deltawerken. Meer dan 1.300 kilometer dijken, 500 sluizen en gemalen worden de komende 30 jaar versterkt.

Lees meer over de versterking van de Lekdijk in het projectbericht

Baanbrekende samenwerking
Dit is een heel bijzondere samenwerking tussen het Hoogheemraadschap, Mourik Infra en de andere innovatiepartners Van Oord en de combinatie Lek-ensemble. Het waterschap heeft ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie benoemd. Iedere partner start met een deelproject om die ambities waar te maken met innovatieve dijktechnieken. Directeur Project Sterke Lekdijk Els van Grol: “Innovatiepartnerschap gaat baanbrekende gevolgen hebben voor de versterking van de Lekdijk, het omliggende gebied en de markt op het gebied van innovaties, duurzaamheid en samenwerking. Daar ben ik heel trots op!”


Meer weten over deze samenwerking? Neem contact op met Gerwin van der Hoek, Directeur Projecten van Mourik Infra.

Over het Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk
Het Innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk is een unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel). Innovatiepartnerschap is een nieuwe manier van samenwerken aan projecten die vragen om innovatieve oplossingen op het gebied van techniek, proces en sociale innovatie.

Meer over deze vorm van Europees aanbesteden en het project Sterke Lekdijk leest u op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden