Mourik Infra gaat dijken Beesel en Heel versterken

4 februari 2021

Waterschap Limburg heeft de opdracht voor de dijkversterkingsprojecten Beesel en Heel definitief gegund aan de Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel, bestaande uit Mourik Infra en FL. In het voorjaar van 2021 gaat de Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel van start met de eerste grootschalige uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei van Waterschap Limburg. Medio 2023 is de planning dat de dorpen Beesel en Heel ‘hoogwaterveilig’ zijn.

Tijdens de werkzaamheden zullen samen zo’n 5 kilometer dijk worden versterkt. De huidige kering in Beesel wordt op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moeten in Beesel ook nieuwe keringen worden aangelegd, op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn. Hierbij gaat het om een nieuwe aansluiting op hoge grond, het sluitend maken van het huidige tracé en om twee plekken in de huidige situatie waar water richting het dorp kan stromen bij hoogwater.

De dijk in Heel is al op de vereiste hoogte, alleen moet deze dijk versterkt worden om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen.

De dijkversterkingen bij Beesel en Heel maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Lees het persbericht van Waterschap Limburg

Meer informatie over dijkversterking Beesel, dijkversterking Heel

Heeft u vragen?

Roel van Oudheusden
Roel van Oudheusden
Manager integrale projecten

+31 6 12 46 91 88
Gerwin van der Hoek
Gerwin van der Hoek
Directeur projecten

+31 6 12 54 05 35
Kees Scheer
Kees Scheer
Projectmanager

+31 184 66 72 00
Alle contactgegevens