Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Utrechtseweg N237

20 augustus 2019

In januari is gestart met de ontwerpfase voor het project N237 Fietstunnel de Bilt. Mourik is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de nieuwe tunnel, de wegen en inrichting er omheen. Het ontwerp is volledig in 3d gedaan zodat raakvlakken en diverse ontwerpafwegingen goed in beeld gebracht konden worden. Tijdens het wekelijks overleg met de ontwerpende partijen is er nauwe afstemming geweest door middel van het BIM model. Het resultaat hiervan is een goed op elkaar afgestemd ontwerp en een mooie 3d animatie. De volgende objecten zijn in 3d ontworpen en afgestemd met de Provincie, Gemeente, stakeholders en onderaannemers: 

  • Fietstunnel
  • Bufferriool en HWA systeem
  • Leuningwerk en houten geleiderail
  • OVL
  • Fietsbrug
  • Keerwanden
  • Klimaattunnel, groenwerk en faunatunnel
  • Kunst in de tunnel
  • Kabels en leidingen en gestuurde boringen
  • Civiel werk, zoals asfalt, straatwerk, fietsenstallingen etc.

In juli is er gestart met de voorbereidende realisatiewerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. In de nacht van 15 op 16 augustus is de eerste fasering op de weg gezet, daarmee is gestart met de aanleg van de tunnel aan de noordzijde van de N237. Op 27 augustus worden de eerste betonnen prefab tunnelelementen op zijn plek gehesen. Er volgen nog 3 faseringen en hijsdagen. Eind september moet ook de zuidelijke kant van de tunnel klaar zijn. Naar verwachting zal de nieuwe tunnel begin november in gebruik genomen worden. 

Mourik Infra is in juli gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Utrechtseweg (N237) in De Bilt. Medio augustus is gestart met de aanleg van de noordelijke kant van de tunnel. Eind september moet ook de zuidelijke kant klaar zijn. Naar verwachting zal de nieuwe tunnel begin november in gebruik genomen worden. 

De nieuwe tunnel gaat de oude, smalle fietstunnel vervangen in de drukke fietsroute De Bilt-De Uithof. De oude tunnel wordt als onveilig ervaren en er gebeuren veel (bijna) botsingen. Om de verkeersveiligheid en sociale veiligheid te vergroten, is besloten om de smalle tunnel te vervangen door een nieuwe, bredere tunnel. In de tunnel worden ontwerpen aangebracht van grafisch vormgever Hansje van Halem. Zij liet zich inspireren door computerbeelden van weerpluimen, isobaren, temperatuur- en weerkaarten van het nabijgelegen KNMI. De oude tunnel gaat overigens niet verloren, maar wordt al tijdens de aanleg van de nieuwe tunnel opgebouwd tot een faunapassage. Het is de eerste van enkele faunapassages die onder de Utrechtseweg worden gerealiseerd tussen De Bilt en Utrecht. 

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.