Opdrachtgever ziet voordelen van multidisciplinariteit

10 november 2021
" Speciale dank gaat uit naar de firma Mourik die naast de normale ondersteuning, aanwezig waren met een catalyst- en een mechanisch team. Dit is ons als pilot goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar voor een volgende stilstand. " 

Als het gaat om multidisciplinair werk, dan zijn de werkzaamheden van Mourik Industry bij Tata Steel een goed voorbeeld. Zowel Mourik als Tata Steel bemerkten de voordelen van onze multidisciplinaire aanpak. Het grootste voordeel voor onze opdrachtgever is dat de mechanische en reinigingswerkzaamheden beter op elkaar aansluiten en daarmee de totale doorlooptijd optimaal is. De fabriek is sneller operationeel en kan weer produceren. Daarbij heeft de opdrachtgever slechts met een partij te maken waardoor minder toezicht van de opdrachtgever vereist is. Tijd en geld kan hiermee worden bespaard.

Het project

Bij Tata Steel worden bij de kooks-en gasfabrieken de verbrandingsgassen afgevangen. Deze gassen worden in een aantal stappen gezuiverd dat er als een van de resultaten BTX (Benzeen, Tolueen en Xyleen) wordt geproduceerd. Dit zuiveringsproces vindt plaats in de BTX-fabriek. Om het rendement van de fabriek optimaal te houden is periodiek onderhoud nodig.

De opdracht voor Mourik bestond uit het reinigen van twee torens, condensors, warmtewisselaars en bijbehorend leidingwerk. Hiervoor hebben wij een van de torens compleet gedemonteerd. Gezien de aard van de vervuiling moest een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd worden in beschermende gaspakken. Diverse onderdelen werden op locatie gereinigd door het in de mobiele ultrasoon-unit te plaatsen. De ultrasoon gereinigde warmtewisselaars, met een maximale lengte van 9,60 meter, werden vervolgens nog nagespoeld met hogedruk. De demontage en later montage is door Mourik Industry uitgevoerd. Wij hebben de expertise in huis en kregen het vertrouwen om dit in de praktijk te laten zien. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bleek al snel dat er meer werk uitgevoerd moest worden dan voorzien. Door een goede afstemming tussen Mourik en Tata Steel hebben we deze extra werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat de doorlooptijd van twee weken is overschreden. Dit leverde bij Mourik en de  opdrachtgever tevreden gezichten op.

Onze disciplines

De Mourik disciplines die bij dit project betrokken waren zijn Mechanical, Environmental Services, Catalyst en Cleaning. Om emissie naar de omgeving te voorkomen heeft Environmental Services koolfilters geplaatst. De koolfilters zorgen ervoor dat geur wordt geabsorbeerd en dat schadelijke stoffen worden opgevangen. Het voorkomen van emissies (geur, schadelijke stoffen en geluid) is een steeds essentiëler onderdeel van onze werkzaamheden. Dan is het fijn dat Mourik de juiste oplossing kan bieden voor diverse milieuvraagstukken.

Veiligheid

Veiligheid is een gegeven binnen Mourik. Onze veiligheidscultuur zorgt ervoor dat iedereen het belang inziet van veilig werken en elkaar ook durft aan te spreken als dit nodig is. Dit is wederom een belangrijk aspect van ons werk, want een incident of erger kan veel tijd kosten. En tijd is geld, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze opdrachtgevers. Tijdens dit project waren er bijna veertig personen van Mourik rond de klok aan het werk en zijn er geen incidenten voorgevallen. Een hele mooie prestatie voor opdrachtgever en Mourik.

Onze opdrachtgever Tata Steel is zeer tevreden over Mourik Industry en vindt met name onze multidisciplinaire aanpak van dit project bijzonder.

Download hier de projectsheet

" Een pittige stilstand maar met dank aan het productie stilstandsteam, Technisch Beheer en alle firma’s is de stilstand goed afgesloten, complimenten hiervoor. "

Foto: Actief koolfilter voor uitdampen BTX tank

Actief koolfilter voor uitdampen BTX tank

Meer weten? Neem contact met ons op.

Voor meer Mourik projecten, kijkt u hier.