PERSBERICHT: Technisch dienstverlener presenteert jaarcijfers

16 april 2020

P E R S B E R I C H T

Mourik versterkt solide positie met € 11,5 miljoen netto-winst

Technisch dienstverlener Joh. Mourik & Co Holding heeft haar financiële positie in het boekjaar 2019 flink versterkt. Het netto-omzetresultaat toont met € 8,4 miljoen in de plus een solide beeld ten opzichte van 2018 (€ 7,5 miljoen negatief na eenmalige afboekingen). De netto-winst bedroeg € 11,5 miljoen tegenover 10,8 miljoen negatief over 2018 (na eenmalige afboekingen). Alle deelnemingen van het familiebedrijf droegen in 2019 positief bij aan het resultaat.

‘We zijn zeer tevreden over het resultaat’, stelt Kees Jan Mourik, bestuursvoorzitter van Mourik. ‘De omzet in 2019 steeg met 3,5% naar € 476 miljoen. Dat was in 2018 nog € 460 miljoen). Dit is in lijn met onze uitgestippelde strategie waarbij Mourik binnen enkele jaren zal uitgroeien naar € 500 miljoen omzet. Ik ben trots op al onze medewerkers die zich keihard hebben ingespannen om gezamenlijk tot dit resultaat te komen.’

Het eigen vermogen van het familiebedrijf steeg van € 145,2 naar € 154,6 miljoen. Daarmee komt de solvabiliteit van het bedrijf op een zeer gezonde 50%.
Mourik: ‘Voor opdrachtgevers is het belangrijk te weten dat we een sterke partner zijn voor meerjarige contracten. De corona-crisis speelt ons weliswaar parten, maar we zijn bestand tegen een flinke storm.’

Corona-crisis

Mourik heeft ondanks de corona-crisis voldoende opdrachten in de pijplijn. ‘We hoeven geen beroep te doen op overheidssteun. We staan er goed voor. Het gaat alleen allemaal wat trager door de sociale distantie. Gelukkig hebben we een cultuur waarin veiligheid voorop staat, dus dat zit goed in het DNA van onze medewerkers. Dat loont nu ook gezien het relatief lage aantal ziektemeldingen. Ook voor collega’s onderling is het fijn te weten dat je elkaar kunt vertrouwen en dat je thuis blijft als je hoest of iemand in het gezin ziek is.’

De divisie Mourik Industry liet een flinke omzetstijging van 11% zien. Mourik: ‘Onze wereldwijde expertise op het gebied van catalystwerkzaamheden, cleaning en mechanische werkzaamheden werpt zijn vruchten af. We hebben nu ook een kantoor geopend in Colombia zodat we nog beter zijn vertegenwoordigd in Zuid-Amerika.’

Voor het komende jaar verwacht Mourik veel van de infra-divisie. ‘Er staan veel opdrachten voor onderhoud en renovatie van bruggen en sluizen in de planning. Wij zijn een van de weinige partijen die daarin een jarenlange expertise en ervaring hebben opgebouwd. Het zou geweldig zijn als Rijkswaterstaat deze projecten naar voren zou kunnen schuiven. Enerzijds omdat het toch moet gebeuren, anderzijds om de bouw nu een financiële handreiking te doen om samen de crisis door te komen.’

Ondanks de corona-crisis is Kees Jan Mourik voorzichtig positief over de resultaten voor 2020. ‘We verwachten zo’n 10% minder omzet. Er wordt nu omzichtiger gewerkt volgens de voorschriften van het RIVM en projecten worden uitgesteld. In bijvoorbeeld België zijn de maatregelen strenger en daar liggen heel veel werkzaamheden stil. Dat betekent dat er straks een inhaalslag komt waar wij ook weer van kunnen profiteren. Dus we houden gewoon vast aan onze doelstellingen maar houden rekening met een negatief effect op het resultaat dit jaar.’

Mourik, wereldspeler en familiebedrijf in één

Mourik behoort bij de grotere zelfstandige familiebedrijven van Nederland. Een B2B-dienstverlener op het gebied van infrastructuur, industriële diensten, utiliteitsbouw en catalyst handling.

Bijna 100 jaar na haar oprichting is Mourik een bedrijf met een omzet van 476 miljoen euro en wereldwijd 2.200 medewerkers. Mourik biedt klanten in de publieke en private sector een multidisciplinair pakket als totaaloplossing.

Mourik staat voor een gezond rendement, continuïteit, veilig werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Innovatiekracht, ondernemerszin, en hardwerkende, competente en betrokken medewerkers maken Mourik tot een toekomstgericht bedrijf.

Mensen maken Mourik!