Dag van de Duurzaamheid: dat is het voor Mourik iedere dag

10 oktober 2018

De Dag van de Duurzaamheid. Niet alleen op deze dag gaan we duurzaam doen, wij proberen iedere dag de wereld een stukje mooier te maken met onze werkzaamheden. Als een van de grootste familiebedrijven van Nederland hebben wij niet de focus op de korte termijn, maar juist op de toekomst. Wij werken aan een wereld waar ook onze kinderen en kleinkinderen in kunnen opgroeien.

Werken aan een duurzame leefomgeving

We werken aan duurzame infrastructuur door met minder energie en grondstoffen de levensduur van de Nederlandse infrastructuur te verbeteren. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld de Nijkerkerbrug op innovatieve wijze gerenoveerd, waardoor nieuwbouw niet nodig was. Door toepassing van diverse betonrenovatie- en versterkingstechnieken van dochterbedrijf Vogel, zoals kathodische bescherming en lijmwapening, hebben we de levensduur van de brug met 30 jaar verlengd.

Onze ambitie is droge voeten voor alle Nederlanders. Dit realiseren we door op innovatieve wijze aan klimaatadaptie te werken. Zo is dit jaar de IJsseldijk bij Gouda door ons op innovatieve wijze verbeterd. Anders dan bij eerdere dijkverbeteringsprojecten is hier gebruik gemaakt van een innovatie waarbij de dijk wordt geïnjecteerd met een bindmiddel (soilmix), dat zich met de grond mengt en zo de dijk verstevigt. Door toepassing van deze innovatie is het niet nodig om damwanden te slaan in een stedelijk gebied met beperkte ruimte voor uitvoering. Deze uitvoeringsmethode is al vaker toegepast bij een dijkverbetering, maar nog niet eerder op zo'n grote schaal. Mede hierdoor hebben we met het project Verbetering IJsseldijk Gouda de Waterinnovatieprijs gewonnen.

Ook werken we concreet aan onze ambitie door natte kunstwerken zoals sluizen en gemalen te renoveren. Het afgelopen jaar hebben we onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de complexen Delden en Hengelo. Door het vervangen van de motoren hebben we het complex geëlektrificeerd, maar ook energie-efficiënter gemaakt. Dit resulteerde in een besparing van 299 ton CO2 over een termijn van 20 jaar.

Met onze werkzaamheden in de industrie dragen we bij aan een schone, circulaire industrie. Dit doen we door bijvoorbeeld emissiebeperkende technieken en waterzuiveringsinstallaties toe te passen bij onze industriële klanten. Op deze manier proberen we emissies te beperken en water weer circulair in te zetten.

Mourik levert ook een bijdrage aan de energietransitie. Om huishoudens van duurzame warmte te voorzien, leggen we restwarmtenetwerken aan.  Onze dochteronderneming MVOI werkt mee aan het warmtenet van HVC. Het warmtenet van HVC is ruim 30 kilometer lang en ligt in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Inmiddels zijn ruim 6.000 woningen en bedrijven aangesloten op het warmtenet.

Microbattle

We besteden vandaag extra aandacht aan duurzaam leven en werken, door onder andere met het Mourik Microbattle team onze deelname aan de Microbattle te starten. De microbattle is een battle waar teams van verschillende bedrijven drie weken aan deel nemen door dagelijks groene en sociale daden uit te voeren waarmee de teamleden punten verdienen. Het team met de meeste punten wint. Voorbeelden van de groene en sociale daden zijn: maximaal twee minuten warm douchen, twee stuks zwerfafval opruimen, een uur in de natuur doorbrengen, iemand een compliment geven en een onbekende helpen. Volg ons duurzame avontuur via onze socialmediakanalen.

Benieuwd wat Mourik nog meer aan duurzaamheid doet? Wij vertellen het je graag! Of lees het in het Mourik Jaarbeeld.