Derde jaarlijkse Mourik veiligheidsdag

11 september 2018

Op woensdag 5 september vond voor de derde keer de wereldwijde Mourik veiligheidsdag plaats. Doel van deze dag is om met elkaar te praten over risico’s binnen het bedrijf. Dit is een effectief middel gebleken om concrete verbeterpunten te realiseren. In de afgelopen jaren heeft Mourik de ongevalscijfers met maar liefst 50% gereduceerd. Met elkaar spreken over veiligheid op de werkplek en hier continu verbetering in aanbrengen is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid binnen Mourik.

 Op de Mourik veiligheidsdag gaan leden van de Raad van Bestuur, directies, de bedrijfsleiding en projectleiders, en soms ook partners en opdrachtgevers, in gesprek met medewerkers over de organisatie van het werk en veiligheid. Praten met elkaar en begrip tonen voor elkaars standpunten bij de realisatie van het gezamenlijke veiligheidsdoel, namelijk het voorkomen van alle ongevallen. Dit jaar werd aan de hand van gefotografeerde werksituaties gediscussieerd over goede en verbeterpunten op het werk.

“In een groot bedrijf met veel werkmaatschappijen praat je vaak over elkaar in plaats van met elkaar”, stelde Kees Jan Mourik, CEO van Mourik. “Wij hebben geleerd dat juist mét elkaar praten leidt tot nog betere veiligheid.”

Het thema van deze veiligheidsdag was: ‘herkennen van risico’s’. Door elkaar te attenderen op en overeenstemming te hebben over de grootste risico’s op het werk, kunnen we stappen zetten om onze nulongevallendoelstelling te realiseren.

De aftrap voor de gesprekken werd op alle bijeenkomsten gegeven met een speciale videoboodschap, waarin Kees Jan Mourik stelt dat het herkennen, bespreken en oplossen van risico’s de basis van veilig samenwerken is. In de video liet ons veiligheidsicoon S@M zien wat de vijf grootste risico’s in ons werk zijn:

  1. Vallen, uitglijden en struikelen
  2. Vallen van hoogten
  3. De ‘Line of Fire”
  4. Gevaarlijke stoffen
  5. Besloten ruimten

Op alle locaties zijn waardevolle discussies gevoerd. De uitkomsten daarvan worden verzameld en teruggekoppeld aan alle medewerkers. We ondernemen acties om aandachtspunten uit te werken, op te lossen of verder te verbeteren. Alles vanuit ons standpunt: zie het, zeg het en los het samen op!