Mourik Jaarbeeld 2017: The future is ours

3 mei 2018

Met oog voor de toekomst nemen wij zakelijke beslissingen. Wij zien een toename van nieuwe samenwerkingsvormen en totaalconcepten en bouwen kennis en expertise op dit gebied verder op. De wensen en eisen van onze klanten staan voorop bij de strategische keuzes die wij maken. Onze ambitie is verdere groei in de rol van proactieve, veelzijdige en flexibele partner in business. Het jaar 2017 stond daarom in het teken van het thema “The future is ours”.

Highlights en strategie 2017

De omzet bleef in 2017 nagenoeg gelijk aan 2016 en bedroeg 442 miljoen euro. Per saldo steeg het resultaat voor belasting van 4,3 miljoen euro verlies in 2016 naar 5,4 miljoen winst.

Kees Jan Mourik, Voorzitter Raad van Bestuur: “Als je naar Mourik kijkt, zie je een mooi samenstel van technische bedrijven met een grote diversiteit. Dit maakt ons bij uitstek geschikt om onze kennis en ervaring in te zetten voor integrale projecten, waardoor de opdrachtgever één aanspreekpunt heeft. Om deze kracht efficiënter te benutten en beter aan te laten sluiten op de marktdynamiek passen wij onze businessmodellen aan. De divisie Infra wordt als één bedrijf gepositioneerd. In 2018 starten wij ook de integratie van meerdere bedrijven tot één divisie Industrie.

Daarnaast zullen de strategie en het beleid van Mourik de komende jaren onder ander gericht zijn op verdere groei in integrale werken, realisatie van de vernieuwde innovatiestrategie en verdere ontwikkeling van het uitgebreide compliance programma 2.0.

Onze strategische bedrijfsdoelstellingen zijn verweven met MVO-doelstellingen. In 2017 hebben wij gewerkt aan een duurzame leefomgeving met viertal verduurzamingsprogramma’s: slimme, duurzame infrastructuur, circulaire schone industrie, innovatieve oplossingen voor klimaatproblematiek en energieneutraal Mourik in 2035. Ons ambitieniveau ligt hoog maar wij pakken duurzame initiatieven ook pragmatisch aan. Een voorbeeld is de vernieuwing van N272, het eerste infraproject in Nederland waar we op grote schaal hernieuwbare materialen van biologische oorsprong gebruiken. De deklaag van het asfalt is voorzien van bio-bitumen; deze zijn nog nooit op deze schaal toegepast binnen Europa. Ook hebben wij geïnvesteerd in ketenmanagement bij verduurzaming van projecten, in herbruikbare materialen, duurzaam transport en mobiliteit. Gezondheid, vitaliteit en veiligheid van onze medewerkers blijven onze ‘moving targets’ en kregen ook in 2017 volle aandacht.

Net zoals voorgaande jaren hebben wij dit Jaarbeeld opgesteld conform de Global Reporting Initiative voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI-G4). Mourik heeft gerapporteerd over 15 kernprestatie-indicatoren, waarover Deloitte accountants een assurance rapport heeft verstrekt.