Mourik veiligheidsdag 6 september 2017

6 september 2017

Vandaag organiseert Mourik voor de tweede maal de Mourik veiligheidsdag. Directies, bedrijfsleiding, afdelingshoofden en alle personeelsleden gaan met elkaar in gesprek over veiligheid. Vorig jaar was de dag een groot succes en hebben we open en eerlijk met elkaar gesproken over het belang van veiligheid op ons werk. De resultaten en uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in onze veiligheidsprogramma’s. De voorgestelde verbeteringen zijn in nauw overleg doorgevoerd. Het succes van vorig jaar willen we dit jaar graag herhalen.

Kees Jan Mourik, onze voorzitter van de Raad van Bestuur, stelt in een speciaal blog dat hij niet wil dat mensen die voor Mourik werken, betrokken raken bij een ongeval of dat zij letsel oplopen. Alleen door gezamenlijk continu aandacht te hebben voor veiligheid kunnen we 100% veilig werken. Niet alleen door alles voor te schrijven, maar ook en vooral door in gesprek te gaan en gezamenlijk te bepalen wat veiligheid is en wat veiligheid inhoudt.

In de gesprekken op deze Mourik veiligheidsdag wil Kees Jan er achter komen waar we ons als medewerkers het beste in herkennen als het om veiligheid bij Mourik gaat. We willen vandaag uitvinden wat onze gedeelde kernwaarden in veiligheid zijn. Deze waarden verwerken we in ons veiligheidsbeleid. Zaken die we van nature belangrijk vinden, doen we automatisch. Zo wordt veiligheid een vanzelfsprekendheid.

En daar draait het om: Iedereen dagelijks veilig naar en van het werk.

Om ons te helpen om veilig te werken, introduceren we op 6 september 2017 ons nieuwe Mourik Veiligheidsgezicht, namelijk S@M (spreek uit als SEM).

S@M staat voor Safety at Mourik. Met behulp van S@M geven we veiligheid een gezicht en een herkenbare, eenduidige uitstraling. S@M zal ons stimuleren om veilig te werken, om een LRMA uit te voeren voordat we onze werkzaamheden starten, om onveilige situaties te melden met een sisser en om elkaar aan te spreken op (on)veilig gedrag. Binnen Mourik verwachten wij dat alle medewerkers alert en veilig hun werk uitvoeren en hun bijdrage leveren aan de realisatie van onze nul ongevallen doelstelling. Met de introductie van ons S@M programma geven we daar de komende tijd verder invulling aan.

S@M benadrukt: We doen het veilig of we doen het niet.