Jaarplan Veiligheid 2017: veiligheid is als topsport

29 maart 2017

Recent hebben de directeuren van de Mourik-bedrijven het veiligheidsjaarplan voor Mourik Holding getekend voor akkoord. Het jaarplan omschrijft de globale veiligheidsresultaten over 2016 en de acties die we in 2017 nemen om invulling te geven aan ons veiligheidsbeleid.

Het aantal ongevallen binnen de Mourik-bedrijven is de laatste jaren ongeveer gelijk. Gemiddeld vindt per 600.000 gewerkte uren een ongeval plaats dat leidt tot arbeidsverzuim. Onze bedrijfsdoelstelling is nul verzuimongevallen, dus we zijn nog niet waar we willen zijn.

In 2017 is het centrale Mourik-veiligheidsthema: Veiligheid is als topsport. Net als topsport bestaat ook veilig werken uit voorbereiding, focus, ontspanning en uitvoering. Deze thema’s zijn een terugkerend onderdeel van onze tweemaandelijkse veiligheidscampagne.

Kernpunten in 2017:

  • Geen ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim
  • Goede interne communicatie over incidenten en veiligheid. Met iedereen!
  • 1,5 sissermelding per medewerker in 2017
  • Mourik Veiligheidsdag op woensdag 6 september
  • Opzetten van een alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid
  • Invoeren van een herkenbaar Mourik-veiligheidsconcept (Safety@Mourik)
  • Verhogen van veiligheid in de keten (onderaannemers-leveranciers-klanten)
  • Verhogen van de veerkracht van medewerkers ten aanzien van veiligheid (resilience)
  • Reduceren van het aantal rapporteerbare ongevallen met 10% in de categorieën verzuim, aangepast werk en medische behandeling
  • Persoonlijk eigenaarschap ten aanzien van veiligheid bij alle medewerkers

Voor meer informatie met betrekking tot het veiligheidsplan kunt u terecht bij Gert Griffioen, Hoofd Corporate Veiligheid.