Succesvolle eerste Mourik Veiligheidsdag

13 september 2016

Op 7 september vond de eerste Mourik Veiligheidsdag ooit plaats. Mourik voert al decennialang een actief veiligheidsbeleid en de communicatie over veilig werken is op een hoog niveau gebracht. Veiligheid is een vast gegeven geworden binnen de Mourik-bedrijven. Diverse bedrijven hebben de laatste jaren succesvol periodes (jaren) gewerkt zonder verzuimongevallen. De medewerkers van Mourik Services hebben in 2016 de onbetwiste topprestatie neergezet van 15 miljoen uur werken zonder ongevallen met verzuim.

Wereldwijd in gesprek
Onze ultieme veiligheidsdoelstelling is nul ongevallen. Dit vereist continue aandacht. In het veiligheidsjaarplan 2016 hebben we als actiepunt een jaarlijkse Mourik Veiligheidsdag opgenomen, waarbij leidinggevenden en medewerkers op alle locaties wereldwijd - met elkaar in gesprek gaan over veiligheid. Dit jaar gebeurde dat aan de hand van een speciaal blog van Kees Jan Mourik, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mourik. In dit blog benadrukt hij het persoonlijk belang van veiligheid en vraagt hij een antwoord op drie concrete vragen over de veiligheidsbeleving en wat Mourik als bedrijf kan doen aan verbeteringen.

Directieleden en medewerkers zijn zonder uitzondering positief over de gesprekken. In alle openheid zijn zaken op tafel gekomen die we van elkaar niet wisten. Naar aanleiding van de resultaten van de gesprekken nemen we acties om gezamenlijk op een nog hoger plan te komen. Het belangrijkste is dat we een open gesprek met elkaar hebben kunnen voeren over veiligheid.

Kees Jan Mourik na afloop van de Veiligheidsdag:

“Over veiligheid moeten we elkaar altijd aan kunnen spreken. Het is ons gezamenlijk belang om alle ongevallen te voorkomen. De eerste Mourik Veiligheidsdag heeft zich nu al bewezen als een waardevolle bijdrage aan ons veiligheidsprogramma!”