Voorbereid op de toekomst met Internet of Things

16 juni 2016

Onlangs kwam een geselecteerd groepje Mourik-medewerkers onder de leiding van de IoT academy (KPN) op de RDM-Campus in Rotterdam bij elkaar voor een ‘Internet of Things’ workshop. De mogelijkheden van IoT zijn bijna onuitputtelijk, ook voor Mourik.

Met behulp van IoT kunnen binnen Mourik allerlei processen, producten en diensten geoptimaliseerd worden en meerwaarde creëren voor onze klanten. IoT past ook volledig in de strategie die de Raad van Bestuur voor de komende jaren heeft uitgezet: een belangrijk onderdeel daarvan is namelijk innovatie. IoT is
duidelijk een van de mogelijkheden om te innoveren. Daarom hebben Jaap van der Welle, Manager Corporate ICT, en Demian De Wit, Manager New Product
Development, het initiatief genomen voor deze workshop.

Bij de workshop waren collega’s aanwezig die betrokken zijn bij het primaire
proces. Met andere woorden: collega’s die goed weten hoe het er op de projecten
aan toe gaat en kunnen analyseren waar voor Mourik kansen liggen.

Tijdens de workshop werd uitgelegd wat IoT is en presenteerde KPN een aantal reeds in de markt gerealiseerde oplossingen. Daarna gingen de deelnemers aan de slag om de mogelijke toepassingen voor Mourik te bedenken. Ook hier bleek maar weer eens hoeveel innovatiekracht er binnen onze organisatie aanwezig is. Na slechts anderhalf uur kwamen al de eerste mooie ideeën, zoals slim asfalt, slim onderhoud en track & trace van materieel en materiaal naar voren.

Hoe nu verder? Een aantal ideeën wordt in de komende tijd verder uitgewerkt en,
waar mogelijk, in de praktijk getoetst. Daarnaast is alle deelnemers gevraagd
de mogelijkheden van IoT te blijven toetsen aan de dagelijkse praktijk. De
toekomst zal nog moeten uitwijzen waartoe we met IoT in staat zijn. Het begin
is alvast gemaakt!