See Mourik 49 is uit!

2 februari 2016

Innovatie is van essentieel belang voor onze economie en toekomstige welvaart. Vernieuwing is simpelweg ons bestaansrecht. Innovatie is onmogelijk zonder communicatie, zonder uitwisseling van kennis en informatie op een open en respectvolle wijze. Zeker als je het hebt over maatwerkoplossingen, zoals de versterking van de waterkering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). Met een dijk van een verbetering als resultaat. Dit is slechts een voorbeeld van een van de vele innovaties die in See Mourik 49 aan bod komen. 

In See Mourik 49 kunt u lezen hoe Mourik-innovaties door
creatieve samenwerking ontstaan tussen onze mensen op de werkvloer, in de
werkvoorbereiding, engineering en met de klant.

Klik op onderstaande afbeelding om het complete magazine te lezen.