Mourik Bouwt Bewust

31 maart 2015

Wij bezitten een breed scala aan certificaten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, CO2 en MVO. Jaarlijks komen er nieuwe certificaten bij, omdat onze opdrachtgevers nieuwe normen ontwikkelen en voorschrijven. Het is van belang dat wij deze ontwikkelingen goed in de gaten houden en hierop anticiperen. Bewuste Bouwers is een mooi voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling.

De Bewuste Bouwers is een gedragscode waar bedrijven en bouwplaatsen zich bij kunnen aansluiten. Dit initiatief is vijf jaar geleden opgezet door marktpartijen om het imago van de bouw te verbeteren. In die vijf jaar is het initiatief uitgegroeid tot een nieuwe norm, die opdrachtgevers in de infra steeds vaker als eis stellen bij de EMVI-criteria in aanbestedingen.

Een bedrijf of bouwplaats dat zich committeert aan de Bewuste Bouwers moet zich houden aan de vijf pijlers van de gedragscode: veilig, bewust, milieuvriendelijk, verzorgd en sociaal. Dat geldt voor iedereen op de bouw, van
grondwerker tot projectleider. Op deze manier zijn we een goede buur voor de
omgeving waarin we werken.

Momenteel zijn onderstaande projecten aangemeld bij de Bewuste Bouwers:

Gedurende de looptijd van deze projecten kunnen de Bewuste Bouwers komen controleren of we daadwerkelijk voldoen aan de eisen. Het is dus zaak dat we allemaal veilig, bewust, milieuvriendelijk, sociaal en verzorgd werken. Niet alleen op de Bewuste Bouwers-projecten, maar overal!

Bron: Mourik Open 124