Waterbus schoner met emissie nabehandelingssysteem van Mourik EGP

8 maart 2019

Waterbus zet in op duurzamer vervoer over water. Daarom kiest Waterbus voor een emissienabehandelingsssyteem voor uitlaatgassen van Mourik EGP op de bestaande CCR2 motoren voor de Waterbussen Witte de With en Piet Hein. Met deze techniek is het mogelijk om de emissie uitstoot van de Waterbussen te verminderen naar Stage V normering.

Mourik EGP biedt complete oplossingen voor emissienabehandelingssystemen en doet dat in samenwerking met Mourik Techniek. Vanaf 2019 is de nieuwe Europese wetgeving EU Stage V normering van kracht. Dat betekent dat vanaf 2019 nieuw geleverde motoren tot 300 kW aan deze normering moet voldoen en motoren boven de 300 kW vanaf 2020. Maar ook bestaande schepen gaan over op vergroening en retrofitten met behulp van subsidie hun bestaande motoren met emissienabehandeling.