Mourik investeert ondanks lastige markt

25 maart 2015

Voor het eerst sinds het aanbreken van de crisis, nu zeven jaar geleden, stonden de Mourik cijfers onder druk in 2014. De omzet daalde van 468 naar 430 miljoen euro door minder grote wegenbouw- en utiliteitsprojecten, minder projecten in de Nederlandse petrochemie en door de koersdaling van de Venezolaanse munt. Als gevolg hiervan, maar ook door margedruk en sanering van verliesgevende buitenlandse activiteiten, onder andere in Duitsland, daalde de winst na belasting van 13,7 miljoen euro naar 7,3 miljoen, ofwel 1,7% van de omzet. De sterke vermogenspositie bleef echter gehandhaafd met een eigen vermogen van 50,4% van het balanstotaal.

In het verslagjaar is behoorlijk geïnvesteerd in het optimaliseren van het proces om van plastic weer olie te maken. Totaal werd hierin 9 miljoen euro geïnvesteerd en er is een patent aangevraagd. Er zijn veel gegadigden om een dergelijke fabriek te bouwen maar dochterbedrijf Petrogas wil slechts twee fabrieken verkopen in 2015 voor een beheersbare groei. Ook is behoorlijk geïnvesteerd in het offshore beladen en ontladen van reactoren op FPSO‘s, drijvende platforms met olie- of gasverwerkingsinstallaties. Deze liggen met name voor de kust van Brazilië en de Noordzee. Het belang in Mourik MCE-Brazilië en Petrogas International zijn beide met 10%verhoogd naar respectievelijk 60% en 70%.

In 2015 verwachten wij weer meer projecten in de petrochemie. De infraportefeuille staat wel onder druk. Mourik haalt echter een toenemend aandeel van haar infrawerk niet meer van de openbare aanbestedingsmarkt maar uit de industrie. De Raad van Bestuur verwacht tegen deze ontwikkelingen een stijgende omzet en een beter resultaat voor 2015.