TNO-enquête Veiligheidsbeleving

24 december 2014

Onlangs heeft TNO bij vier Nederlandse bedrijven een enquête uitgevoerd over de beleving van veiligheid bij personeel. De enquête was onderdeel van een internationaal onderzoek in acht Europese landen onder werknemers van bedrijven die duidelijk streven naar nul ongevallen. De resultaten van de enquête binnen de Nederlandse Mourik-bedrijven zijn bekend. Bijna 500 Mourik-medewerkers hebben de enquête ingevuld, wat een goede afspiegeling van de hele organisatie geeft.

Opvallend is dat circa 95% van de medewerkers van mening is dat:
• Zij persoonlijk actief werken aan het voorkomen van ongevallen
• Veiligheid steeds verbeterd kan worden
• Er een open cultuur is waarin over veiligheid gesproken kan worden
• Het bedrijf en de bedrijfsleiding veilig werken stimuleren.

Uiteraard zijn dit positieve zaken waar we blij mee zijn. Er is nog wel ruimte om te verbeteren.
• 50% van de medewerkers denkt dat we niet alle ongevallen kunnen voorkomen
  in de praktijk
• 20% beschouwt kleine incidenten als een normaal onderdeel van het dagelijks
  werk
• 20% van de medewerkers vindt dat hij te weinig feedback ontvangt over zijn
  veiligheidsprestaties in het werk
• 22% van de medewerkers gaat flexibeler om met veiligheidsmaatregelen
  wanneer er haast in het spel is.

Een grote meerderheid geeft aan dat veiligheid altijd beter kan. Daar gaan we dus met elkaar aan werken. Geen enkel werk is zo belangrijk dat het onveilig uitgevoerd moet worden. We zijn dan ook erg blij met de uitkomst dat bijna 99% van de collega’s aangeeft actief te werken aan het voorkomen van ongevallen op het werk. Zo geven we in de praktijk invulling aan het Mourikcredo: We doen het veilig of we doen het niet!