Mourik Jaarbeeld 2015 online

31 maart 2016

Het Jaarbeeld 2015, het geïntegreerde jaarverslag van Mourik, is op 31 maart 2016 gepubliceerd. Het verslag heeft als thema ‘NEXT’. Na een daling in 2014, steeg de omzet in 2015 naar 476 miljoen euro. Het resultaat na belasting steeg naar 9,6 miljoen euro. De vooruitzichten voor 2016 zijn positief, we verwachten een verbetering van het resultaat.

In 2015 hebben wij het strategische plan Mourik 2015-2020 verder geconcretiseerd op het gebied van innovatie en samenwerking. Wij zijn nieuwe externe en interne partnerships aangegaan en hebben gericht geïnvesteerd in innovaties om een nog hogere meerwaarde te creëren voor onze klanten. Onze duurzame ambities passen bij de strategische doelstellingen. In 2015 hebben wij bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling, veiligheid en gezondheid van onze mensen.

Als Mourik staan wij voor de toekomst van ons bedrijf en onze maatschappij. Het
thema van dit Jaarbeeld - NEXT - sluit daar naadloos op aan: wij richten onze
blik vooral op toekomstige projecten, nieuwe markten, partnerships en
groeimogelijkheden. Ook geven vier generaties in het Jaarbeeld hun visie op de
toekomst.

U kunt het Jaarbeeld 2015 online lezen of downloaden. Bekijk ook onze Jaarbeeldvideo voor een visuele impressie van onze resultaten.

In verband met ons duurzaamheidsbeleid stellen we het Jaarbeeld 2015 digitaal ter beschikking. Wilt u graag een Nederlands of Engels gedrukt exemplaar ontvangen, stuur dan een mail naar mhold@mourik.com.

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.