85 jaar Mourik in beeld

18 februari 2015

In 2014 bestond Mourik 85 jaar. Een mooie aanleiding om het verleden in beeld
te brengen in een korte film. De eerste vertoning op onze nieuwjaarsreceptie was
indrukwekkend. Een trots gevoel ging door de zaal met 500 collega’s en oud-collega’s. Trots om deel uit te maken van de Mourik- familie.

Deze content is alleen beschikbaar nadat u cookies heeft geaccepteerd.

Geschiedenis in het kort
In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd het dorpje Groot-Ammers in de
Alblasserwaard steeds meer aangesloten op de bewoonde wereld. Elektriciteitsnetten werden aangelegd. De gebroeders Johannes en Jan Kees Mourik legden zich in die jaren toe op de aanleg van elektriciteitskabels. Eerst bovengronds, maar daarna ook ondergronds. Op de fiets gingen ze de huizen langs. De rest is geschiedenis.

Na de Watersnoodramp in 1953 heeft Mourik veel werk gehad aan het repareren en versterken van de Zeeuwse dijken.

In de jaren ’50 kwam het Amerikaanse Esso naar Nederland om een grote raffinaderij te bouwen in de Botlek. Mourik mocht de wegen, rioleringen en funderingen van het terrein aanleggen. Na de opening van de fabriek in 1960 had Esso industriële schoonmakers nodig, waar Mourik graag invulling aan gaf. Mourik
Services ontstond. Anno 2015 halen we 2/3e van onze omzet uit de industrie.

In de jaren ’70 zette Mourik de eerste stappen in het buitenland, namelijk in België. Sinds 1983 hebben we de oudste joint-venture met een Saudisch bedrijf:
Anabeeb. Met Esso werd de oversteek gemaakt naar Aruba.

In 1980 werd Nederland opgeschrikt door het gifschandaal in Lekkerkerk. Voor de
ophoging van het land voor de bouw van een woonwijk was industrieel afval
gebruikt. Bestuurders zochten voor het opruimen van de vervuilde grond een
partij met ervaring in grondwerk en werken met gif, die bovendien snel kon
schakelen. Mourik verkreeg deze opdracht en zorgde ervoor dat de bewoners,
tijdelijk gehuisvest in stacaravans, weer hun huizen in konden.

De jaren daarna groeide Mourik gestaag mee met de aanleg van het Rijkswegennet en de ontwikkeling van het Rotterdamse Havengebied. 

Vanaf de jaren ‘90 nam Mourik oude vervuilde fabriekssites over van private
ondernemingen. Dit gebeurde inclusief alle lusten en lasten, om de sites na
sanering zelf te ontwikkelen, zoals de voormalige Billiton-locatie en Golf
Residentie Dronten.

Vandaag de dag
Nu is Mourik een bedrijf met een omzet van 470 miljoen euro en met vestigingen
verspreid over de gehele wereld. Onze diensten zijn uitgegroeid tot een
multidisciplinair pakket dat we steeds vaker als totaaloplossing aanbieden, met
daarbinnen allerlei specialisaties, zoals catalyst handling, betonreparaties, conserveringen, projectontwikkeling en elektrotechniek.

We zijn al jaren op zoek naar niches. Momenteel zijn we actief bij grote
dijkversterkingen en sluisrenovaties, geven we versleten bruggen een nieuw
leven, en zijn we de multidisciplinaire onderhoudspartner die onze klanten
ontzorgt.

Met de kennis opgedaan in de bodemsaneringen hebben we nu scrubbers
(gaswasinstallaties) geleverd aan Vopak Europoort, als onderdeel van de
maatregelen tegen stankoverlast.

We hebben een veelbelovende start gemaakt in de offshore, waarbij we onze
industriële diensten, die we al jaren toepassen aan land, nu ook toepassen op
de zogenaamde FPSO’s.

De kracht van Mourik zit niet alleen in de drive om te ontwikkelen, eigenzinnige
ideeën en state-of-the-art technische oplossingen te lanceren en grenzen te
verleggen. Wij realiseren ons dat wij sterker staan als wij samenwerken en
partnerships aangaan. Als Mourik-bedrijven. Maar ook met klanten, leveranciers
en overige stakeholders. Samenwerken is cruciaal voor de continuïteit.