Langdurige dienstverbanden bij Mourik

30 juni 2014

In 2013 was de Mourik-medewerker gemiddeld 11 jaar en 8 maanden in dienst. Ruim 11% van de medewerkers werkte langer dan 25 jaar bij Mourik. 24 personeelsleden waren in 2013 langer dan 40 jaar in dienst.

Duurzame inzetbaarheid is een van de speerpunten van het personeelsbeleid bij Mourik, dat erop gericht is om medewerkers in elke levensfase gemotiveerd en productief inzetbaar te houden. Hiervoor is een raamwerk ontwikkeld dat bestaat uit onder andere actief gezondheidsbeleid, gerichte aandacht voor starters, het bevorderen van vakmanschap en groei, stimulering van interne doorstroom, kennisoverdracht en diverse trainingen. Mourik zorgt voor customized workarrangements voor de medewerkers in zowel de spitsuur- als de seniorlevensfase.